Lietuvos regionų tipologijos kaimiškumo aspektu

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos regionų tipologijos kaimiškumo aspektu
Alternative Title:
Typologies of Lithuanian regions by rurality
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas, 2012.
Pages:
Elektroninis (PDF), 75 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Įvadas — 1. Kaimiškųjų regionų išskyrimo metodiniai pagrindai — 1.1. Kaimiškumo sąvokos kaita pereinant iš industrinės į žinių visuomenę — 1.2. Kaimiškumo sąvoka kaimo politikoje — 1.3. Kaimiškųjų regionų išskyrimo valdymo tikslams metodai — 2. Regionų tipologijų pagal kaimiškumą panaudojimo galimybės priimant viešosios politikos sprendimus — 2.1. Tradicinės ir naujosios kaimo politikos paradigmų skirtumai — 2.2. Veiksniai, trukdantys Lietuvai pereiti prie naujosios kaimo politikos paradigmos — 2.3. Lietuvos regionų tipologijų panaudojimas kaimo politikos tikslams — 3. Lietuvos kaimiškųjų regionų išskyrimo principai — 3.1. Lietuvos kaimiškųjų regionų tipologijų konstravimas naudojant skirtingus kaimiškumo kriterijus — 3.1.1. Kaimiškųjų regionų išskyrimas pagal gyventojų skaičiaus didžiausioje gyvenvietėje kriterijų — 3.1.2. Kaimiškųjų regionų išskyrimas pagal teritorijos apgyvendinimo tankumo kriterijų — 3.1.3. Kaimiškųjų regionų išskyrimas pagal atokumo kriterijų — 3.1.4. Kaimiškųjų regionų išskyrimas pagal kaimo ir miesto gyventojų skaičiaus vidutinių kitimo tempų santykio kriterijų — 3.2. Lietuvos regionų tipologijų tinkamumo daugiakriterinis vertinimas — 3.3. Lietuvos regionų tipologijų pagal kaimiškumą integravimas kaimo politikos tikslams — Išvados ir rekomendacijos.
Keywords:
LT
Regionai ir regioninė politika / Regions and regional policy; Tinklaveika; Žemės ūkis / Agriculture.
Summary / Abstract:

LTŠiuo metu kaimo politikos paradigma peržiūrima iš esmės, pritaikant ją poindustrinės visuomenės vertybėms. Kaimo politikos priemonės tampa vis labiau kompleksinės, orientuotos ne į atskiro ūkininko ar gyvenvietės rėmimą, bet į viso kaimiško regiono darnią raidą. Todėl daugelyje šalių kaimo politikos objektu jau laikomos ne atskiros gyvenvietės, bet administraciniai-teritoriniai regionai. Lietuvoje iki šiol nėra oficialiai priimto regionų skirstymo į kaimiškus ir miestiškus. Lietuva turės derintis prie naujų tendencijų kaimo politikos paradigmoje ir pereiti prie regioninio kaimo politikos objekto. Tikėtina, kad kaimo regionų išskyrimo prireiks jau artimiausioje ateityje, rengiant Lietuvos kaimo raidos strategiją naujam ES paramos finansinio programavimo laikotarpiui po 2013 m. Šis projektas buvo skirtas taikomojo pobūdžio moksliniam tyrimui atlikti. Jo įgyvendinimo metu parengtos 4 skirtingais kriterijais pagrįstos Lietuvos administracinių-teritorinių regionų tipologijos, išskirtos kaimiškumo aspektu ir pritaikytos poindustrinės visuomenės kaimo politikos tikslams. Kiekviena pasiūlyta Lietuvos regionų tipologija atskleidžia vis kitokį dabartiniam kaimo regionų raidos etapui aktualų aspektą, kurį galima reguliuoti kaimo politikos priemonėmis. Todėl šios tipologijos nekonkuruoja tarpusavyje ir turėtų būti naudojamos ne kaip alternatyvios, bet kaip viena kitą papildančios.Teorinis tyrimo rezultatų naujumas pasireiškia tuo, kad ieškant Lietuvai tinkamiausios regionų tipologijos buvo pritaikytas sisteminis požiūris, kai galimi Lietuvos kaimiškųjų regionų išskyrimo tipologijų variantai nagrinėjami kaip 3-jų didesnių objektų sudėtinė dalis, atsižvelgiant į: 1) poindustrinės visuomenės vertybes; 2) ES ir kitų išsivysčiusių šalių kaimo politikos paradigmas; 3) Lietuvos ekonominę ir socialinę situaciją bei institucinę sandarą. Tai leido nuosekliai išanalizuoti svarbiausius galimus Lietuvos regionų tipizavimo pagal jų kaimiškumą kriterijus besikeičiančių visuomenės vertybių kontekste, įvertinti kiekvieno varianto pranašumus bei trūkumus ir pateikti rekomendacijas dėl tinkamiausios kiekvienos tipologijos panaudojimo srities priimant Lietuvos kaimo politikos sprendimus. Raktažodžiai: tipologijos, kaimo regionai, kaimo politika, regioninė politika, poindustrinis etapas. [Iš leidinio]

ENRapid change in the world economy required revision of the rural policy paradigm and adaptation to the values of post-industrial society. The new "placebased" paradigm requires important changes for setting rural policy measures that intend to have multi-level approach and orientation towards sustainable development of the entire rural region rather than support to an individual farm or a settlement. Therefore, new rural policy paradigm focuses on administrative-territorial regions instead of individual settlements. Lithuanian government need to do adjustments along new trends in rural policy and administer these policies effectively. Applied scientific research was used at this Project because regional classification by rurality does not exist in Lithuania. The typologies of Lithuanian regions were constructed for public administration goals and determined the criteria used to decide the adequacy of the typologies. The project provided four typologies of the Lithuanian administrative regions according to different features of rurality adapted to the rural policy objectives of post-industrial society. Each proposed Lithuanian regional typology reveals different aspects of rural regions that need to be addressed to the governments and can be regulated by rural policy measures. The typologies do not compete and their application should rather be complementary than alternative for the needs of public administration.Theoretical framework of research was based on systemic approach to reveal specifics of each region type based on three aspects of higher order systems: 1) Values of post-industrial society; 2) New "place-based" rural policy paradigm; 3) Lithuanian economic and social situation and institutional structure. The functionalist approach enable to evaluate the subsystems - type of regions by their rurality in the larger system and assess the role it plays within it. Types of Lithuanian regions by rurality were also assessed in the context of changing public values, assessment of advantages and disadvantages of each option and provided recommendations for the most appropriate application area of each typology in the rural policy decision-making process. Key words: typologies, rural regions, rural policy, regional policy, post-industrial stage. [From the publication]

ISBN:
9789955481317
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/99625
Updated:
2023-03-26 17:27:17
Metrics:
Views: 4
Export: