Investicinio portfelio valdymas : investicinės grąžos ir rizikos subalansavimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Investicinio portfelio valdymas: investicinės grąžos ir rizikos subalansavimas
Alternative Title:
Investment portfolio management: investment return and risk equilibration
In the Journal:
Vadyba [Journal of management]. 2009, Nr. 1 (14), p. 15-26
Keywords:
LT
Akcijų kaina; Fundamentalioji analizė; Investicinis portfelis; Investicinė grąža; Rizika.
EN
Fundamental analyse; Investment portfolios; Return investment; Risk.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje suformuota investicino portfelio sudarymo etapų bei valdymo, subalansuojant investicinę grąžą su rizika problema, išanalizuoti ir susisteminti įvairių Lietuvos ir užsienio autorių šiuolaikinės ir tradicinės investinio portfelio valdymo teorijų principai, išnagrinėjus jų funkcinius-koreliacinius ryšius su Lietuvos finansų rinka. Atlikta įtraukiamų į investicinius portfelius įmonių finansinių rodiklių analizė 2005–2007m., Nasdaq Vilnius OMX akcijų kainų ir apyvarta dinamika bei atliktos analizės rezultatų pagrindu suformuoti du investiciniai portfeliai: pagal fundamentalios analizės principus ir H. Markowitz teorijos pagrindu. Taipogi sprendžiami investicinio portfelio optimizavimo bei investicinės grąžos ir rizikos subalansavimo uždaviniai, vykdomas investicinių portfelių monitoringas. [Iš leidinio]

ENThe article identifies the problem of development stages and management of an investment portfolio, while balancing the return on investment with risk; analyses and systemises the principles of modern and traditional investment portfolio management theories developed by Lithuanian and foreign authors after analysing functional links and correlation with the Lithuanian financial market. It has performed analysis of financial indicators of enterprises included into investment portfolios in 2005–2007, dynamics of the Nasdaq Vilnius OMX stock prices and turnover. On the basis of such analysis two investment portfolios have been formed: following the principles of fundamental analysis and Harry Markowitz theory. The article also addresses the tasks of investment portfolio optimisation and striking the balance between return of investment and risk as well as monitoring of investment portfolios.

ISSN:
1648-7974
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/24371
Updated:
2018-12-17 12:37:52
Metrics:
Views: 25    Downloads: 19
Export: