Lietuvos regionų skirtumai ES struktūrinių fondų paramos kontekste

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos regionų skirtumai ES struktūrinių fondų paramos kontekste
Alternative Title:
Regional disparities in Lithuania in the context of assistance from EU structural funds
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2009, Nr. 2 (23), p. 211-218
Keywords:
LT
ES struktūriniai fondai; Struktūrinė parama; Parama; Regionų skirtumai; Lietuvos regionai.
EN
EU structural funds; Structural aid; Assistance; Regional differences; Regions of Lithuania.
Summary / Abstract:

LT2004 m. gegužės 1 d. Lietuva ir dar devynios Europos valstybės tapo Europos Sąjungos (ES) narėmis. Vienas grindinių šio regioninio bloko tikslų - skirtumų tarp regionų sumažinimas. Šiam tikslui pasiekti ES sukūrė regioninę politiką ir pagrindinius jos instrumentus - struktūrinius fondus. Lietuva taip pat naudojasi šių struktūrinių fondų parama. Šiuo metu Lietuva gauna struktūrinių fondų paramą iš 2007-2013 m. biudžetų, tačiau yra daug vis dar nebaigtų projektų iš 2004-2006 m. ES struktūrinių fondų biudžeto. Labai svarbu įvertinti Lietuvos regionų gebėjimus pasinaudoti parama iš struktūrinių fondų ir sumažinti regionų skirtumus. 2004-2006 m. paramos iš struktūrinių fondų analizė akivaizdžiai rodo, kad daugiau nei 1/5 jos biudžeto s Vilniaus regionui. Kauno regionas gavo du kartus daugiau priemonių žmogiškųjų išteklių plėtrai nei Klaipėdos regionas, tačiau priemonių pagal kitus ES struktūrinių fondų prioritetus skirta vienodai. Šiaulių ir Panevėžio regionai yra tarp regionų-lyderių pagal projektų skaičių ir jų galimą naudą skirtumams tarp regionų mažinti. Lietuvos regionų ekonominės situacijos analizė leidžia teikti tokius pasiūlymus: reguliuoti ES struktūrinių fondų paramą pagal regionus; informuoti žmones apie struktūrinę paramą ir jiems sudaromas galimybes, ypač mažiausiuose regionuose; padėti parengti projektus, ypač MVĮ perskirstyti struktūrinių fondų paramą pagal prioritetus, kurie yra svarbiausi skirtumams tarp Lietuvos regionų mažinti. [Iš leidinio]

ENOn the 1s t of May, 2004, Lithuania and nine other European states became the members of European Union (EU). One of the main purposes of this regional block is reduction of regional differences. To accomplish this purpose, EU created regional policy and its main instruments - structural funds. Lithuania also uses assistance from structural funds. Currently Lithuania gets assistance from structural funds from budgets of 2007-2013, but there are many projects from 2004-2006 EU structural funds budget, which still are not completed. It's very important to estimate abilities of Lithuanian regions to use structural funds aid and to reduce regional disparities. , In conclusion of analysis of use of assistance from structural funds for 2004-2006, it is obvious that more than of its budget is allocated to Vilnius region. Kaunas region got twice more means for human resources development than Klaipėda region, but there was equality in allocating means according to other EU structural funds priorities. Šiauliai and Panevėžys regions are one of the leading regions by the number of projects and their possible benefit for reducing regional disparities. Analysis of economical situation of regions of Lithuania allows to make such suggestions: regulating allocation of EU structural funds aid by regions; informing people about structural aid and possibilities for them, especially 1 0 smallest regions; helping to prepare projects, especially for SMEs; redistributing structural funds aid by priorities that the most important for reducing regional disparities in Lithuania. [From the publication]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21173
Updated:
2018-12-17 12:27:56
Metrics:
Views: 11    Downloads: 9
Export: