Verslo aplinkos poveikio įmonių mokumui ekonominis vertinimas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Verslo aplinkos poveikio įmonių mokumui ekonominis vertinimas
Alternative Title:
Economic valuation of the business environmental impact on company solvency
Keywords:
LT
Verslas / Business.
Summary / Abstract:

LTKintantys ekonomikos augimo tempai, infliacija bei dinamiška verslo aplinka sukelia sunkumų rinkoje veikiančioms įmonėms, siekiančioms išlaikyti stabilų pajamų ar pelno lygį. Įmonės ne visada gali tinkamai pasirengti aplinkos pokyčiams ir įvertinti jų žalą veiklai. Ekonominės įmonių veiklos sustabdymas ir bankroto procedūros iniciavimas dėl kritinio įmonės mokumo neigiamai veikia socialinę-ekonominę šalies plėtrą. Dėl sumažėjusio šalies ekonomikos augimo investuotojai ir kreditoriai netenka investuotų lėšų, o didėjančios įmonių mokestinės skolos ir nedarbingumo išmokų skaičius daro įtaką sumažėjusioms šalies biudžeto pajamoms. Dalis įmonių su mokumo problemomis susiduria tiesiogiai – dėl netinkamo išteklių valdymo, planavimo, aplinkos pokyčių ignoravimo, kitos netiesiogiai – dėl pastarųjų įmonių prisiimtų įsipareigojimų nevykdymo. Lietuvos įmonių nemokumas, kaip įmonės finansinės veiklos disbalanso, mokumo praradimo išraiška, nuolat kinta. Jo pasireiškimas dažniausiai aiškinamas įmonės veiklos valdymo trūkumais. Sėkmingai veikiančios įmonės neišvengia susidūrimo su nemokumo problemomis, dėl to svarbu nustatyti, ar išorinės aplinkos pokyčiai daro įtaką įmonės nemokumo formavimuisi. Nesuformavus bendro nemokumo, kaip įmonės finansinės veiklos disbalansą įvardijančio reiškinio apibrėžimo, bei neištyrus galimų jo priežasčių, sunku įvertinti, ar įmonių finansinei veiklai daromas išorinės verslo aplinkos pokyčių poveikis yra statistiškai reikšmingas, kaip jis gali būti identifikuojamas ir apribojamas. Tampa svarbu ne tik prognozuoti įmonių nemokumą, bet ir identifikuoti verslo aplinkos sukeliamas priežastis, skatinančias įmonės finansinį disbalansą ir nemokumo formavimąsi.Tyrimo objektas– verslo aplinkos poveikis mokumo pokyčiams įmonėse. Tyrimo tikslas – įvertinti verslo aplinkos poveikį įmonių mokumo pokyčiams. Tyrimo uždaviniai: 1. Suformuluoti pagrindines įmonių nemokumo skiriamąsias savybes; 2. Išskirti pagrindines teorines įmonių mokumo pokyčius lemiančias priežastis; 3. Įvertinti verslo aplinkos veiksnių poveikį sandėliavimo ir transportui būdingų paslaugų sektoriaus įmonių mokumo pokyčiams. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros duomenų analizė ir sintezė, abstrahavimas, mokslinės literatūros ir empirinių tyrimų rezultatų sisteminimas ir apibendrinimas ir palyginimas, statistinių duomenų lyginamoji ir grafinė analizės, statistinių duomenų patikimumo vertinimo metodai, koreliacinė ir regresinė analizės. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Verslo aplinka; Įmonių mokumas; Įmonių mokumo ekonominis vertinimas; Business environment; Company's solvency; Economic assessment of solvency.

ENIn the contemporary business environment, the decline in the solvency of companies is affected by different factors, including the company's internal characteristics, the factors of its immediate external environment, and the national macroeconomic policy. The changes in the external business environment cannot be controlled by companies, therefore the analysis of their impact acquires particular importance in the assessment of their effect on the financial performance of the company, the changes in its solvency, and the rise in insolvency risk. Without the assessment of the impact of the changes in the external business environment on the company's financial activity, it is problematic to assess whether the said impact is statistically meaningful and how it can be identified and restrained. The main problem of the paper is related to the absence of the identification of the business environment factors and of their impact which affects the changes in the financial performance of companies and in their solvency. The paper aims to assess the impact of the business environment on business solvency changes.The summary of scientific literature contributed to the identification of the main business environment factors groups responsible for the rise in company insolvency risk, including economic factors, market factors, and other factors depending on the specificity of company activities. In the assessment of the correlation of the environmental factors and the main solvency indicators typical of companies of storage and transportation, statistically meaningful relations were established between the solvency of companies and the GDP value, inflation, fiscal burden, shadow economy, corruption control, the number of enterprises in the sector, and the interest rate changes. During the investigation of the impact of the external business environment on company solvency, the following dependencies were established: the growing interest rates and inflation reduced the general solvency coefficient; the reduction of the shadow economy scale and the growing control of corruption increased the values of the company indebtedness coefficient; and the growth in the number of companies decreased the values of the company indebtedness coefficient. The obtained statistical correlations and the assessment of their reliability confirmed the hypothesis of the statistical significance of the impact of business environment factors on the changes in company solvency. [From the publication]

ISBN:
9786094596131
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/80169
Updated:
2022-01-13 16:01:47
Metrics:
Views: 97    Downloads: 33
Export: