Ekonomikos krizės poveikio baltijos šalių apdirbamosios pramonės sektoriui vertinimas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ekonomikos krizės poveikio baltijos šalių apdirbamosios pramonės sektoriui vertinimas
Alternative Title:
Impact of the economic crisis on manufacturing sector of the Baltic countries
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Apdirbamoji pramonė; Baltijos šalys (Baltic states); Ekonomikos krizė; Baltic countries; Economic crisis; Manufacturing sector.
Keywords:
LT
Apdirbamoji pramonė; Ekonomikos krizė.
EN
Economic crisis; Manufacturing sector.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas pastarosios ekonomikos krizės poveikis Baltijos šalių apdirbamosios pramonės sektoriui. Aprašoma ekonomikos krizė teoriniu aspektu: cikliniė ekonominio aktyvumo svyravimų koncepcija, krizių rūšys ir jų susidarymas, ekonomikos krizės poveikis šalies ir verslo sektoriaus veiklai, krizės stabilizavimo priemonės. Kadangi konkrečių kiekybinių parametrų krizės poveikiui įvertinti nėra, todėl tam tikslui pasiekti naudotini pagrindiniai finansinės analizės metodai: dinaminė bei struktūrinė veiklos rodiklių analizė, santykinių rodiklių analizė, apimanti pelningumo, mokumo ir apyvartumo rodiklius. Analizuojami 2006–2012 metų laikotarpio Baltijos šalių apdirbamosios pramonės sektoriaus veiklos rodiklių bei pagrindinių šalies makroekonominių rodiklių (BVP, nedarbo, infliacijos lygio) pokyčiai, lyginant tendencijas ekonomikos pakilimo ir nuosmukio laikotarpiais. Susisteminus ir apibendrinus visus tyrime gautus rezultatus, įvertinus grandininius pokyčio tempus nuosmukio bei pakilimo laikotarpiais, nustatyta, jog didžiausią neigiamų ekonomikos krizės poveikį patyrę Latvijos apdirbamosios pramonės sektorius, o mažiausią – Estijos. Atitinkamai sparčiausiai prieškrizinio laikotarpio lygį pasiekę Estijos apdirbamosios pramonės sektorius, o lėčiausiai, ar net visai nepasiekę, Latvijos apdirbamoji pramonė. [Iš leidinio]

ENEconomic crisis is a phenomenon characterized by a rapid decrease of production, depreciation of the national currency, the budget deficit, growth of unemployment and government debt. The main purpose of this article is to estimate the impact of the recent economic crisis in manufacturing sector of the Baltic countries. Business cycles, economic crisis and the formation of the crisis, globalization and main macroeconomic indicators describing the situation of countries economy are discussed in the theoretical part of this article. Financial analysis methods, such as dynamic and structural analysis, evaluation of profitability, solvency and turnover indicators, are used in this article in order to assess the damage caused by the economic crisis on manufacturing sector of the Baltic countries. This research includes the period from 2006 to 2012. Activity indicators of manufacturing sector and main macroeconomic indicators (gross domestic product, inflation and unemployment rate) are used in this research. Results of the research have revealed that manufacturing sector of Latvia experienced the biggest and manufacturing sector of Estonia – the lowest negative impact during the economic recession. [From the publication]

ISBN:
9786094680311
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/58139
Updated:
2021-01-13 14:57:43
Metrics:
Views: 20
Export: