Pasitikėjimo institucijomis 1998-2009 metais kaita ir situacija Europos Sąjungos šalių kontekste

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pasitikėjimo institucijomis 1998-2009 metais kaita ir situacija Europos Sąjungos šalių kontekste
Alternative Title:
Dynamics of trust in institutions in 1998-2009 and situation in the context of European Union countries
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Bažnyčia; Partijomis; Pasitikėjimas prezidentu; Policija; Seimu; Teismais; Vyriausybe; Church; Courts; Government; Parliament; Parties; Police; President; Trust in Parliament; Trust in President.
Keywords:
LT
Bažnyčia / Churche; Kariuomenė / Army; Politinės partijos / Political parties; Pasitikėjimas prezidentu; Viešoji tvarka. Policija / Public order. Police; Šeima / Family; Teismais; Vyriausybė / Government; Žiniasklaida / Media.
Summary / Abstract:

LTŠiuo metu Lietuvoje yra pasitikima (t. y. labiau pasitikima, nei nepasitikima) dauguma matuojami institucijų: ugniagesiais gelbėtojais, Prezidentu, bažnyčia, kariuomene, švietimu, žiniasklaida, Konstituciniu teismu, sveikatos apsauga, Sodra, policija, bankais, Valstybės kontrole. Labiau nepasitikima yra savivaldybėmis, teismais, Vyriausybe, Seimu, partijomis. Nuo 1998 m. išaugo pasitikėjimas kariuomene, policija, bankais, Sodra. Sumažėjo pasitikėjimas žiniasklaida, sveikatos apsauga, švietimu. 2008-2009 m. ekonominės krizės metu krito pasitikėjimas bankais, Sodra. Europos Sąjungos kontekste Lietuva išsiskiria savo nepasitikėjimu partijomis, Parlamentu, Vyriausybe ir teismais. [Iš leidinio]

ENPeople trust in majority of institutions in Lithuania: President, church, army, education system, mass media, Constitutional court, health care system, social insurance, police, banks, State control. People more distrust than trust in municipalities, courts, government, parliament, parties. Since 1998 the trust in army, police, banks has increased and the trust in mass media, health care system, education system has decreased. During the economic crisis in 2008-2009 decreased trust in banks, social insurance. In the context of European Union countries Lithuania distinguishes in distrust in parties, parliament, government and courts. [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34671
Updated:
2021-03-08 12:14:01
Metrics:
Views: 17    Downloads: 2
Export: