Lietuvos gyventojų gyvenimo gerovės raida ir perspektyvos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos gyventojų gyvenimo gerovės raida ir perspektyvos
Keywords:
LT
Gerovės ekonomika; Gyvenimo būdas; Gyvenimo gerovė; Gyvenimo kokybė; Gyvenimo lygis; HDI; Lyčių raidos indeksas.
EN
Gender development index; Gender-related development index; HDI; Life welfare; Lifestyle; Lithuania; Quality of life; Standard of living; Standart of living; Welfare economics; Welfare living.
Summary / Abstract:

LTLietuvoje atliekami tyrimai ekonomikos srityje labiau nukreipti į spartaus ekonomikos augimo, makroekonominio stabilumo užtikrinimą, bankininkystės ir verslo plėtrą bei pelno siekimą, o socialinės-ekonominės raidos, gyventojų gyvenimo gerovės ir kokybės tyrimams rinkos ekonomikos tapsmo laikotarpiu buvo skiriamas nepakankamas dėmesys. Gyventojų gyvenimo gerovė nebuvo Lietuvoje prioritetinis tyrimo objektas. Iš dalies tai galima paaiškinti tuo, kad rinkos reformų pradžioje rezultatai šioje srityje buvo kuklūs, gyvenimo gerovės, kokybės klausimai buvo užuomazgos būklės, taigi lyg ir nebuvo apčiuopiamo tyrimo objekto. Lietuvoje sukūrus veikiančią rinkos ekonomiką su visais jai būdingais instituciniais pagrindais, iš esmės pasikeitė gyventojų gyvenimo lygis ir kokybė, tad atsirado pagrindas apie tai kalbėti ir nagrinėti šią sritį. Pastebima, kad gyventojų gyvenimo gerovė yra pats svarbiausias ir pagrindinis valstybės ekonominės politikos efektyvumo rodiklis. Todėl tikslinga atsakyti į klausimus, kaip pasikeitė Lietuvos gyventojų gyvenimo gerovė ir kokybė rinkos gyvavimo laikotarpiu, kokie pasiekimai ir kokie didžiausi sunkumai kyla šioje srityje, kokios galimos jų sprendimo kryptys ir ateities perspektyvos. Darbe atskleidžiama gyventojų gyvenimo kokybės koncepcija, išskiriami gyvenimo kokybės rodikliai. Taip pat nagrinėjama Lietuvos gyventojų materialinė gerovė, atliekamas gyventojų darbo užmokesčio, pajamų, santaupų ir paskolų tyrimas (2000-2008 m.). Aptariama Lietuvos demografinė būklė ir gyventojų sveikata bei kultūros, moralinių, etinių ir dvasinių vertybių kaitos tendencijos.

ENDuring the economy development period, studies performed in Lithuania in the field of economy were focused more on the rapid economy growth, assurance of macro-economical stability, banking and business development and profit pursuance, whereas, social and economic development, wellbeing of citizens and quality research were left without proper attention. The wellbeing of citizens was not a priority research object in Lithuania. It can be partially explained by the fact that at first the results of the market reforms in this field were modest, and the issues of wellbeing and life quality were only emerging, therefore, no tangible object for a research existed. After Lithuania created a working market economy with all its institutional fundamentals, the level and quality of citizens’ life changed essentially thus encouraging discussions and studies of the issue. It should be noted that the wellbeing of citizens is one of the most essential and fundamental indicators of economic policy efficiency. Therefore, it is necessary to answer to the questions as to how the wellbeing and life quality of Lithuanian citizens has changed during the period of market economy, what achievements it has brought and what major challenges the field has faced as well as what are the ways of coping with these challenges and what are the prospects. The work reveals the concept of citizens’ life quality and defines life quality indicators. It also analyses the material wellbeing of Lithuanian citizens and performs an analysis of residents’ wages, revenues, savings and loans (2000–2008). The demographical situation in Lithuania is discussed and residents’ health as well as tendencies in their cultural, moral, ethical and spiritual virtues are analysed.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/24179
Updated:
2013-04-28 20:27:05
Metrics:
Views: 5    Downloads: 1
Export: