Socialiniai ekonominiai veiksniai, turintys įtakos nepakaltinamų asmenų gyvenimo kokybei

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialiniai ekonominiai veiksniai, turintys įtakos nepakaltinamų asmenų gyvenimo kokybei
Alternative Title:
Socio-economic factors affecting the quality of life of mentally irresponsible persons
In the Journal:
Sveikatos mokslai. 2019, t. 29, Nr. 1, p. 15-18
Keywords:
LT
Ekonominiai veiksniai; Gyevenimo kokybė; Gyvenimo kokybė; Nepakaltinami asmenys; Socialiniai ekonominiai veiksniai; Socialiniai veiksniai; Visuomenė.
EN
Economic factors; Irresponsible persons; Mentally irresponsible people; Quality of life; Social factors; Society; Socio-economic factors.
Summary / Abstract:

LTSu elgesiu ir bendrai su sveikata susijusios gyvenimo kokybės tyrimai yra svarbūs ir reikšmingi, nes padeda įvertinti sveikatos gerinimo programas bei gydymo (pagalbos) metodų efektyvumą. Gyvenimo kokybė perteikia ne vien sąlygas, kuriomis gyvena žmonės ir paskirsto išteklius, daug svarbesnis tampa subjektyvus savo gyvenimo kokybės vertinimas, apimantis fizinę, psichinę sveikatą, jausmus, vertybes, prioritetus. Objektyvūs socialiniai ir ekonominiai veiksniai yra svarbūs ir paveikūs psichikos sutrikimų turinčių asmenų gyvenimo kokybei, tačiau ne mažiau svarbūs yra ir asmens gebėjimas kurti savo gyvenimą, gebėjimas realizuoti savo tikslus. Straipsnyje analizuojama subjektyvi gyvenimo kokybė – subjektyvi asmens savivoka apie jo gyvenimo kokybę skirtingose srityse. Straipsnio tikslas – pristatyti apibendrintus socialinių ekonominių veiksnių, turinčių įtakos nepakaltinamų asmenų gyvenimo kokybei, tyrimo rezultatus. Gyvenimo kokybė tyrime vertinama individo lygmeniu, tyrimo metodas – anketinė apklausa, naudojant pritaikius Lietuvos statistikos departamento gyvenimo kokybės rodiklių rinkinį, Eurostato rekomenduojamus gyvenimo kokybės rodiklius bei PSO klausimyną. Tyrimo rezultatai patvirtino, jog materialinės gyvenimo sąlygos, darbas, sveikata ir socialiniai ryšiai veikia nepakaltinamų asmenų gyvenimo kokybę. Pastebėta koreliacija tarp sveikatos ir gyvenimo kokybės vertinimo – sveikatos būklė ir subjektyvus gyvenimo kokybės vertinimas yra susiję, o šių ryšių išvada – geresnė psichikos sveikata įtaki nepakaltinamų asmenų pasitenkinimui gyvenimu, taip pat ir elgesiui. [Iš leidinio]

ENThe research of the quality of life related to behaviour and general health are very important because they have the great importance as they help to evaluate health promotion programs and the effectiveness of treatment (help) methods. The quality of life reflects not only the conditions in which people live and the distribution of resources, but also the subjective assessment of the quality of live (which including physical, mental health, feelings, values, priorities) has become more important. The objective socio-economic factors are important and affect the quality of life of people with mental disorders, but not less important is the ability of a person to develop his life and the ability to realize his goals. The article analyzes the subjective quality of life the subjective perception of the person about his quality life in different areas. The aim of the article is to present the generalized results of the research of socio-economic factors affecting the quality of life of irresponsible persons. The quality of life in the research was assessed at the individual level. The method of the research is a questionnaire survay by using the adapted set of indicators of the quality of life of the Lithuania Department of Statistics, indicators of the quality of life recommended by Eurostat and the questionnaire of the World Health Organization. The results of the research confirmed that the material conditions of life, work, health and social relations affect the quality of life of irresponsible persons. Noticed the correlation between the assessment of health and quality of life. The state of health and the subjective assessment of the quality of life are related, and the conclusion of these connections is this: better mental health influences the life satisfaction of irresponsible persons and influences their behaviour at the same times. [From the publication]

DOI:
10.5200/sm-hs.2019.003
ISSN:
1392-6373; 2335-867X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/86800
Updated:
2021-02-25 09:43:14
Metrics:
Views: 12    Downloads: 1
Export: