Subjektyvumo faktorius interpretuojant konstituciją

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Subjektyvumo faktorius interpretuojant konstituciją
Alternative Title:
Subjectivity in the process of the interpretation of the Constitution
In the Journal:
Logos (Vilnius). 2011, 68, p. 37-51
Keywords:
LT
Konstitucijos interpretavimas; Moralinės vertybės; Objektyvumas; Teisinis pozityvizmas; Teisė.
EN
Interpretation of constitution; Interpretation of the Constitution; Law; Legal positivism; Moral values; Objectivity.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama moralės (vertybių) refleksijos galimybė interpretuojant konstituciją. Nors moralės ir teisės santykio problema sociumui aktuali, tačiau šį santykį analizuojanti mokslinė teorija yra labai komplikuota, prieštaringa, o formuluojant doktrinos išvadas nepajėgiama įveikti subjektyvumo ribotumo. Mokslinėje doktrinoje pripažįstama tik tai, kad vienos vienintelės etikos kaip moralumo, dorybingumo, žmonių santykių ir elgesio normų grindimo teorijos niekada nebuvo ir nėra, kad įvairios teorijos prieštaringos, nes grindžiamos nevienodomis moralės pažinimo prielaidomis. nors mokslinė doktrina pasižymi prieštaringumu, tačiau pasaulio šalių konstitucinės justicijos institucijų jurisprudencijos formuluotėse pastebima, kad vertybiniai (moraliniai), plačiąja prasme – pasaulėžiūriniai, argumentai vis tiek tampa šaltiniu, turinčiu įtakos konstitucijos interpretavimo rezultatui. [Iš leidinio]

ENArticle analyzes the possibility of moral reflection in the process of interpretation of the constitution. Although the problem of the relation between morality and law is important to society, the scientific theory analyzing the relation between morality and law is very complicated and contradictory. The formulated doctrinal conclusions are unable to overstep the limitation of subjectivity. The scientific doctrine only recognizes the fact that there has never been any single theory on ethics which would ground morality, virtue, human relationships and norms of behavior. The different theories are contradictory, since they are based upon different pre-conditions for the cognition of morality. Even though the scientific doctrine is contradictory, it is possible to notice moral value in the jurisprudence formulated by constitutional justice institutions of countries. In a broader sense, world-view arguments have nevertheless become a source exerting influence upon the result of the interpretation of the constitution. [From the publication]

ISSN:
0868-7692
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44170
Updated:
2020-07-28 20:26:16
Metrics:
Views: 83    Downloads: 5
Export: