Mykolo Romerio teisinės valstybės modelis Vakarų Europos teisinės valstybės koncepcijos kontekste

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mykolo Romerio teisinės valstybės modelis Vakarų Europos teisinės valstybės koncepcijos kontekste
Alternative Title:
Model of the state under the rule of law by Mykolas Romeris in the context of the concept of the state under the rule of law in Western Europe
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2005, Nr. 64 (56), p. 36-41
Keywords:
LT
Teisės istorija / History of law; Teisės mokslas / Legal science; Valstybė / State.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje Vakarų Europos teisinės valstybės koncepcijos kontekste analizuojamas prof. M. Romerio mokslinis palikimas, skirtas teoriniams ir praktiniams teisinės valstybės klausimams. Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, 1918 – 1940 m. teisininkai mokslininkai, teisinio valstybingumo idėjų veikiami, ėmėsi to meto Europoje palyginti naujos teisinės valstybės idėjos bei mokslinės teisinės valstybės problematikos tyrinėjimų. Mokslinių darbų svarba, solidumu išsiskiriantis M. Romeris buvo to meto Vakarų Europoje vyravusios teisinės valstybės interpretacijos tendencijos atstovas Lietuvoje. Ypatingą dėmesį M. Romeris skyrė teoriniams ir praktiniams teisinės valstybės klausimams – jo teisinės valstybės studijos pradedamos įstatymo viršenybės skelbimu ir baigiamos teisinio aparato tai viršenybei garantuoti sukūrimu. Teisės teorijos plėtra Vakarų ir Vidurio Europoje bei M. Romerio mokslas buvo glaudžiai susiję. Naudodamasis XIX - XX a. Europos mokslininkų darbais M. Romeris ne tik išryškino svarbiausius teisinės valstybės bruožus, bet ir kritikavo bei atmetė tai, kas, jo nuomone, buvo klaidinga ar perdėta. Šiuo aspektu M. Romerio teisinės valstybės idėja, jo išvados yra itin prasmingos. Pažymėtina, kad M. Romeris sugebėjo teisingai įžvelgti žengimo į teisinę valstybę strategiją. Atkūrus nepriklausomą Lietuvos valstybę svarbiausios M. Romerio idėjos buvo įgyvendintos įsteigiant Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą ir administracinių teismų sistemą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Teisinė valstybė; Teisės veikimas; Įsteigtoji valdžia; Valstybinių institucijų bei valdininkų veiklos kontrolė.

ENThe article examines, in the context of the concept of Western European rule of law, the scientific heritage of professor Michail Pius von Römer concerning the theoretical and practical issues related to the rule of law. In 1918-1940, after Lithuania’s restoration of independence, scientific lawyers, inspired by the idea of the rule of law, which was relatively new in the then Europe, started examining it and the problems related to it in a scientific context. Scientific works were of great significance at the time, and distinctive prof. Michail Pius von Römer was a representative in Lithuania of the trend of interpretation of the rule of law prevailing in Western Europe. Römer paid particular attention at theoretical and practical issues of the rule of law: his studies write about the promulgation of the rule of law and the creation of the legal system guaranteeing it. The development of the theory of law in Western and Central Europe, as well as Römer’s scientific research were closely related. While referring to scientific works of the 19th-20th century, Römer highlighted the key features of the rule of law as well as criticised and denied what he thought was wrong or excessive. With that respect, Römer’s idea of the rule of law and his conclusions are of great importance. He was also very profound about developing the strategy of the rule of law. Upon the restoration of Lithuania’s independence, the main ideas of Römer were implemented by establishing the Constitutional Court of the Republic of Lithuania and the system of administrative courts.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1010
Updated:
2018-12-17 11:33:28
Metrics:
Views: 74    Downloads: 6
Export: