Kultūros strategija ir reali politika

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kultūros strategija ir reali politika
Alternative Title:
Cultural strategy and real politics
In the Book:
Keywords:
LT
Kultūra / Culture.
Summary / Abstract:

LTNepriklausoma Lietuvos valstybė – tai didelio bendro tikslo siekis, į kurį eita su Tėvynės meile. Globalizacijos akivaizdoje vis aiškiau suvokiame, kad svarbiausias visuomenės ekonominės pažangos variklis šiandien yra nebe gamtiniai ar finansiniai ištekliai, bet žmogiškasis kapitalas. Intelekto imlumas ir gebėjimai, kūrybiškumas, profesinės žinios tegalės prisitaikyti prie kintančios rinkos iššūkių. Ir ne tik egzistuoti, bet ir išreikšti savo kūrybines galias. Kokios per atgautos nepriklausomybės laikotarpį atsirado prielaidos šalies ekonomiką modifikuoti į žinių ekonomiką? Kaip inventorinti intelektualinius išteklius? Ar valstybė strategiškai mąsto formuodama kūrybinio potencialo valstybėje ugdymo, brandinimo procesus? Esminiai klausimai šiandien – ne tik žinoti, kokius išteklius turime, bet ir kaip su turimais ištekliais elgtis, kaip tuos išteklius didinti pritraukiant kitus galėjimus, jungiant vidinius ir išorinius išteklius. Valstybėje bujojanti vertybių devalvacija leidžia manyti, kad esti daug nesusiklausymo tarp atskirų sferų, valstybės struktūrų, kad profesionalių vadybininkų stoka neprasmingai naudoja valstybės skiriamas dotacijas. Viena iš tokių ypač svarbių piliečiui ir valstybei yra kultūros sfera. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kultūra; Kultūros strategija; Kultūros vadyba; Culture; Strategy of culture; Management of culture.

ENThe independent state of Lithuania is pursuit of the great common goal sought with the love of the Motherland. In the course of globalisation we get a clearer understanding that the key driver of the economic progress of the society today is no longer natural or financial resources but the human capital. Intelligence and skills, creativity and professional knowledge will just be able to adjust themselves to challenges of the changing market. They could not only exist but also express their creative powers. What are the prerequisites emerging during the period of regained independence for modifying the national economy into knowledge-based economy? How to take stock of intellectual resources? Does the state think strategically shaping the processes of development and maturing of creative capacity in the state? Essential issues today are not only to know what resources we have but also how to treat the resources available and how to increase them by involving other abilities and joining internal and external resources. Devaluation of values in the country allows thinking that there is much misunderstanding between separate areas and state authorities that the lack of professional managers meaninglessly uses state subsidies. One of such areas important for citizens and the state is culture.

ISBN:
9955201053
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6901
Updated:
2013-04-28 16:30:55
Metrics:
Views: 32
Export: