Net profitability analysis of travel organizers and travel agencies

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Net profitability analysis of travel organizers and travel agencies
In the Journal:
Ekonomika. 2013, t. 92 (1), p. 156-165
Summary / Abstract:

LTTurizmo sektorius yra daug žadanti Lietuvos ūkio šaka. Straipsnio tikslas yra pateikti grynojo pelningumo koeficiento piramidinės analizės schemą ir įvertinti kelionių organizatorių ir kelionių agentūrų grynąjį pelningumą. Autoriai analizavo visas sektoriaus įmones, išskyrus nevykdančias veiklos ir nepateikiančias finansinių ataskaitų. Visos įmonės priklauso smulkių ir vidutinių įmonių sektoriui. Įvertinus kelionių organizatorių ir kelionių agentūrų grynąjį pelningumą, galima teigti, kad 2009–2011 m. visų analizuotų įmonių grupių vidutinis pelningumas buvo mažiau kaip 5 procentai, o labai smulkių įmonių grupėje rodiklis buvo neigiamas, nors rodiklis grupėje smarkiai svyravo. Analizuojant veiksnius, kurie įtakojo grynąjį pelningumą, remiantis piramidinės analizės sistema, buvo vertinama bendro turto ir trumpalaikio turto struktūra; analizės metu ji keitėsi nežymiai ir buvo gana stabili, kas leidžia daryti išvadą, kad šie veiksniai neturi didesnės įtakos grynajam pelningumui. Kitų veiksnių analizė parodė, kad vidutinio dydžio įmonių grupėje grynojo pelningumo pokyčius lėmė tokie veiksniai, kaip pajamos iš pardavimų, pardavimų kaštai ir veiklos išlaidos. Mažų įmonių grupėje pajamos iš pardavimų, pardavimų kaštai ir veiklos išlaidos smarkiai įtakojo grynąjį pelningumą, bet šių veiksnių įtaka nebuvo tokia pagrįsta, be to, kita veikla taip pat įtakojo grynąjį pelningumą labai mažų įmonių grupėje. Bendra stabilesnės situacijos tendencija buvo pastebėta tik 2011 metais.Reikšminiai žodžiai: Grynasis pelnas; Piramidinė analizė; Kelionių organizatoriai; Net profitability ratio; Pyramidal analysis; Travel organizers; Travel agencies.

ENEvaluation of financial position and operating effectiveness of a company is a relevant problem Therefore, separate aspects of a company’s activity may be measured in different approaches. The purpose of the article is to present the system of a pyramidal analysis of the net profitability ratio and to evaluate the net profitability of travel organizers and travel agencies. The research object was financial statements of travel organizers and travel agencies for the period 2009–2011. The methods used for this purpose were analysis of academic materials, financial statements of travel organizers and travel agencies, filing of information, comparison, and summarizing. [From the publication]

ISSN:
1392-1258; 2424-6166
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/47958
Updated:
2018-12-17 13:33:50
Metrics:
Views: 22    Downloads: 3
Export: