Vorutos pilis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vorutos pilis
Alternative Title:
Castle of Voruta
In the Journal:
Mūsų praeitis. 2001, t. 7, p. 43-70
Keywords:
LT
Mindaugas; Piliakalnis; Pilis; Voruta; Vorutos pilis; Šeimyniškėliai; Šeimyniškėlių piliakalnis.
EN
Castle; Hillfort; The hill-fort of Šeimyniškėliai; Voruta; Voruta Castle; Šeimyniškėliai.
Summary / Abstract:

LTVoruta – vienintelė Lietuvos valdovo Mindaugo pilis, minima istorijos šaltiniuose. Tačiau jos vieta iki šiol nežinoma ir tebėra daugybės ginčų objektas. Spręsdamas Vorutos lokalizavimo problemą Eduardas Volteris 1935 m. paskelbė hipotezę, kuri šią pilį susiejo su Šeimyniškėlių piliakalniu prie Anykščių. Ši hipotezė iki šiol išlieka aktuali. Straipsnio tikslas – remiantis naujausia istoriografija aptarti Vorutos problemą ir pateikti jos lokalizacijos Šeimyniškėlių piliakalnyje argumentus. Lietuvos istoriografijoje išryškėjo trys pagrindinės Vorutos lokalizacijos versijos: Vilnius, Pietryčių Lietuva ir Šeimyniškėlių piliakalnis. Tačiau pirmosios dvi versijos paremtos daugiausia istoriografiniais stereotipais, o ne šaltiniais, todėl yra mažiausiai tikėtinos. Tuo tarpu Šeimyniškėlių piliakalnio versijai patvirtinti yra daugybė istorinių, archeologinių, lingvistinių ir toponiminių duomenų. Šio piliakalnio tyrinėjimai leidžia teigti, kad jis buvo didžiausias ir geriausiai įtvirtintas XIII a. piliakalnis visoje Aukštaitijoje. Toks piliakalnis galėjo patenkinti Lietuvos valdovo poreikius, tad turėjo būti įrengtas jo iniciatyva. Šeimyniškėlių piliakalnyje stovėjusi pilis buvo pastatyta anksčiau negyvenamoje vietoje, atsižvelgiant į strateginius valstybės poreikius. Pilis veikiausiai buvo pastatyta XIII a. 4–5 dešimtmečiais, kuomet Lietuvos valdovui Mindaugui kovojant su Livonija tapo aktualus pasienio su šia valstybe stiprinimas. Nors Šeimyniškėlių piliakalnis laikui bėgant prarado savo reikšmę, jis ir šalia tekantis upelis iki XX a. išsaugojo Vorutos vardą menančius pavadinimus.

ENVoruta Castle is the only castle of Mindaugas, the ruler of Lithuania, mentioned in historical sources. Its location, however, is still unknown and remains the subject of numerous controversies. In 1935, when addressing the problem of Voruta's localization, Eduards Volters published a hypothesis that linked this castle with Šeimyniškėliai hillfort near Anykščiai. This hypothesis remains relevant until now. The aim of the article is to discuss the said problem regarding Voruta based on the latest historiography and to present the arguments of its localization in Šeimyniškėliai hillfort. Lithuanian historiography presents three main versions of Voruta's localization: Vilnius, Southeast Lithuania and Šeimyniškėliai hillfort. However, the first two versions are mostly based on historiographic stereotypes rather than actual sources, and therefore are the least likely. Meanwhile, there are many historical, archaeological, linguistic and toponymic data validating the version of Šeimyniškėliai hillfort. The research of this hillfort suggests that in the 13th century it was the largest and the strongest hillfort in the whole of Highlands (Aukštaitija). Such a hillfort could have meet the needs of the ruler of Lithuania, so it must have been established at his initiative. The castle that stood on Šeimyniškėliai hillfort was built in a place that was previously unoccupied, taking into account the strategic needs of the state. The castle was probably built in 1230s-1240s, when the strengthening of the border became relevant as Mindaugas, the ruler of Lithuania, was struggling with Livonia. Although the Šeimyniškėliai hillfort has lost its significance over time, it, as well as a stream that flows near it, preserved the names reminiscent of Voruta until the 20th century.

ISSN:
1392-7647
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/40775
Updated:
2013-04-29 00:49:01
Metrics:
Views: 26
Export: