Profesorius Petras Šalčius : jo kooperacinė, pedagoginė ir mokslinė veikla

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Profesorius Petras Šalčius: jo kooperacinė, pedagoginė ir mokslinė veikla
Alternative Title:
Cooperative, pedagogic and scientific work of professor Petras Šalčius
Publication Data:
Vilnius : Margi raštai, 2004.
Pages:
374 p
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Inteligentija; Kooperacija; Periodinė spauda; Kooperacinė vartotojų bendrovė; Sovietinė okupacija; Tautų taryba; Santaros partija; Vytauto Didžiojo universitetas; Lithuania; Intelligentsia; Cooperation; Periodical press; Cooperational consumer company; Soviet occupation; Nations counsel; Party of Santara; Vytautas Magnus university.
Contents:
Pratarmė — Marijampolėje — Kooperacija įsibėgėja: Vilniaus draugija kooperacijai remti; „Kooperatorius“ ir „Bendrija“; Kooperacijos tikslai ir uždaviniai; „Žagrė“ ir Marijampolės ūkininkų draugovė; Marijampolės ūkio paroda — Visuomeninis moksleivijos aktyvėjimas: Viešosios paskaitos, spektakliai; „Aušrinė“ — Maskvoje — Pirmieji studijų metai — Į kooperacijos mokslo platumas: V. Totomiancas; Šaniavskio liaudies universitetas; Dėl kooperatinių kadrų ir kooperatinės literatūros — Visuomeninė veikla: Lietuvių draugija Maskvos aukštųjų mokyklų moksleiviams šelpti; Maskvos lietuvių komitetas nukentėjusiems dėl karo šelpti; Santaros partijoje. Straipsniai spaudoje; „Santaros“ redakcijoje ir Tautos taryboje; Tikslas – Lietuvos nepriklausomybė — Paskutinieji metai Maskvoje: Rusijos lietuvių politinio gyvenimo tolimesnė raida; Studijų baigiamasis etapas — Tarpukario nepriklausomoje Lietuvoje — Kooperatyvų ir jų sąjungų organizatorius: Kooperacijos departamentas; Lietuvos kooperacijos bendrovių sąjungos susikūrimas; Lietuvos kooperacijos bankas; Lietuvos kooperatyvų taryba; Lietuvos kooperacijos bendrovių sąjungos veikla; Lietuvos ūkininkų partija; Partinė kooperacija; „Lietūkis“ — Kooperacijos teoretikas: Ročdeilio (ročdeiliečių) principai. Tarptautinė kooperatyvų sąjunga; Operacijos su nenariais. Kooperatyvai ir privatinės įmonės; Kooperatinė moralė; Tarptautinis kooperacijai tirti institutas; Kooperatyvų lokalizacija — Akademinė veikla: Pedagoginis darbas; Studijų organizavimas ir tobulinimas; Užauditorinis veikimas; Ūkio istorijos tyrinėjimai — Okupacijų metai — Pirmoji sovietinė okupacija: Vilniaus universitete; Kooperatinės veiklos pabaiga — Vokietmetis: Pedagoginio darbo tąsa; Mokslų akademijos tikrasis narys; Bandymai gaivinti kooperaciją; Apsisprendimas likti Lietuvoje —Nauja sovietinė okupacija: Kauno ir Vilniaus universitetuose. Mokslų akademijoje; Atleidimas iš darbo; Atstumtojo dalia; Mokslinio darbo tąsa. Dėstytojas valandininkas — Priedas. Petro Šalčiaus autobiografija — Reziumė anglų kalba — Asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Įmonės. Bendrovės / Companies. Enterprises; Inteligentija; Kooperacija; Mokslas / Science; Sovietinė okupacija; Spauda / Press; Tautų taryba; Universitetai / Universities; Vartotojai / Consumers.
EN
Intelligentsia; Nations counsel; Periodical press; Soviet occupation.
Summary / Abstract:

LTKnygoje remiantis dienoraščiu, amžininkų liudijimais bei išlikusiomis autobiografijomis išsamiai nušviečiami svarbiausi žymaus mokslininko ekonomisto P. Šalčiaus (1893-1958) gyvenimo etapai, aptariamas gausus jo literatūrinis palikimas ir visuomeninė veikla. [Anotacija knygoje]

ISBN:
9986092833
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/58354
Updated:
2021-02-08 23:03:11
Metrics:
Views: 14
Export: