Socialinės tvarkos problema šiuolaikinėje racionalaus pasirinkimo prieigoje ir Maxo Weberio suprantančioje sociologijoje

Direct Link:
Collection:
Sklaidos publikacijos / Dissemination publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinės tvarkos problema šiuolaikinėje racionalaus pasirinkimo prieigoje ir Maxo Weberio suprantančioje sociologijoje
In the Journal:
Sociologija. Mintis ir veiksmas [Sociology. Thought and Action]. 2005, Nr. 2 (16), p. 5-18
Contents:
Konferencijos atidarymas — Lietuvos dailės muziejaus direktoriaus Romualdo Budrio įžanga — Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus, parodos „Krikščionybė Lietuvos mene“ globėjo, sveikinimas — Vatikano valstybės sekretoriaus kardinolo Angelo Sodano sveikinimas Šventojo Tėvo Jono Pauliaus II vardu — Vilniaus arkivyskupo metropolito kardinolo Audrio Juozo Bačkio, parodos „Krikščionybė Lietuvos mene“ globėjo, sveikinimas — Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininko, Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus, tarptautinės konferencijos globėjo, sveikinimas — Valstybių susidarymas, krikščionybė ir ankstyvoji tautų savimonė Vidurio Europoje / Klaus Zernack — Skandinavija Baltijos regione XII-XIV a. / Tore Nyberg — Pirmojo Lietuvos vardo paminėjimo ir šv. Brunono biografijos šaltinių interpretacijos problemos / Rasa Mažeika — Viduramžių ordinų vaidmuo krikštijant Lietuvą / Kaspar Elm — Mindaugo laikų krikščionybė ir Lietuva / Jonas Boruta — Keli XIII a. šešto dešimtmečio krikščioniškosios kasdienybės atvejai / Edvardas Gudavičius — Valdovo krikštas ir lietuvių liaudies christianizacija / Tadeusz Krahel — Krikštijimas, apgyvendinimas, lietuvių reisai. Lietuvos krikštas kaip Vokiečių ordino dilema / Sven Ekdahl — Tarp politeizmo ir monoteizmo. Katalikybės evoliucija Lietuvoje nuo XIII iki XIX a. / Marceli Kosman — Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės seniausiųjų bažnyčių patrocinijos (iki 1430) / Bolesław Kumor — Pirmosios Vilniaus katalikų bažnyčios / Mečislovas Jučas — Evangelikų ir katalikų veiksmų perimamumas keičiant liaudies tikėjimo pavidalus (XVI a. paskutinis ketvirtis - XVII a. pirmas trečdalis) / Ingė Lukšaitė —XVI a. lietuvių liuteronų knygos Vidurio Europos kontekste / Guido Michelini — Ką reiškia būti krikščionimi? Bažnyčios Reforma Lietuvoje / Irena Vaišvilaitė — Jėzuitų "Metiniai pranešimai" (Annuae litterae) - krikščionybės įtvirtinimo Lietuvoje XVI-XVIII amžiuje kronika / Eugenija Ulčinaitė — Konferencijos dalyvių klausimai, atsakymai, komentarai ir diskusijos — Paskutinio konferencijos posėdžio vedėjo Sveno Ekdahlio baigiamasis žodis — Lietuvos dailės muziejaus direktoriaus Romualdo Budrio baigiamasis žodis — 2001 m. jubiliejinių renginių ciklas Lietuvos dailės muziejuje. Lietuvos krikščionėjimui skirta konferencija ir jos leidinys / Vydas Dolinskas.
Summary / Abstract:

LTReikšminiai žodžiai: Socialinis veiksmas; Socialine tvarka; Socialine teorija; Social action; Social order; Social theory.

ISSN:
1392-3358; 2335-8890
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2582
Updated:
2023-05-10 10:46:04
Metrics:
Views: 22    Downloads: 1
Export: