Vytauto Didžiojo universiteto bibliotekos direktoriaus Vaclovo Biržiškos senųjų spaudinių paieškos Žemaitijoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vytauto Didžiojo universiteto bibliotekos direktoriaus Vaclovo Biržiškos senųjų spaudinių paieškos Žemaitijoje
Alternative Title:
Search for old prints by Vaclovas Biržiška, director of the library of Vytautas Magnus university, in Samogitia
In the Journal:
Knygotyra. 2012, t. 58, p. 61-79
Keywords:
LT
Bibliotekos / Libraries; Kultūros paveldas / Cultural heritage; Spauda / Press; Universitetai / Universities.
Summary / Abstract:

LTPasitelkiant istoriografiją ir archyvinius šaltinius, straipsnyje nagrinėjama Vytauto Didžiojo universiteto bibliotekos direktoriaus Vaclovo Biržiškos 1923–1940 metų veikla formuojant šios bibliotekos fondus. Nepriklausomos Lietuvos valstybėje vangiai kūrėsi atminties institucijų tinklas, ilgai apleista išliko spaudos paveldo apsauga. V. Biržiška nuo 1924 m. spaudos paveldo paieškoms sistemingai telkė Lietuvos pedagogus ir moksleiviją, palaikė ryšius su Telšių ir Šiaulių pedagogais. Telšiuose jam leidinius tiekė vietos gimnazijos mokytojas Viktoras Kamantauskas ir gydytojas Jonas Mikulskis. Biblioteką gerokai parėmė ir Šiaulių valstybinė gimnazija, per kelerius metus padovanojusi daugiau nei keturis tūkstančius leidinių. Aštuonerius metus V. Biržiškai senąsias knygas sumaniai rinko ir tiekė Jonas A. Dargis iš Barstyčių miestelio. Jis daugiausia veikė Šiaurės ir Vakarų Žemaitijoje. Per mažiau kaip dešimtmetį VDU bibliotekos fondus iš Žemaitijos papildė apie puspenkto tūkstančio leidinių, tarp kurių buvo ir keletas unikumų. V. Biržiškos aktyvi spaudos paveldo paieška atkreipė visuomenės dėmesį į senąją knygą, sukėlė jos pabrangimą, o tai turėjo įtakos ir vėlesniam bibliofilijos sąjūdžiui. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Jonas A. Dargis; Spaudos paveldas; Telšių gimnazija; Vaclovas Biržiška; Viktoras Kamantauskas; Vytauto Didžiojo universiteto biblioteka; Vytauto Didžiojo universiteto biblioteka, Kaunas; Šiaulių valstybinė gimnazija; Žemaitija (Samogitia); Jonas A. Dargis; Library of Vytautas Magnus University; Library of the Vytautas Magnus University, Kaunas. Samogitia; Press heritage; Printing heritage; Samogitia; Telšiai Gymnasium; Vaclovas Biržiška; Viktoras Kamantauskas; Šiauliai State Gymnasium.

ENIn independent Lithuania, no legal framework for the protection of the press and manuscript heritage had been created, neither had the state a targeted strategy for its protection; therefore, only the public initiative in this area provided considerable results on the public grounds, by creating museums and libraries in province. The attention of V. Biržiška, Director of the library of Vytautas Magnus University (VMU) and the Institute of Lithuanian Bibliography, towards the press heritage could be characterized by single-mindedness. By shaping the University library funds, he tried to gather there the heritage of the old Lithuanian press and manuscripts as much as possible, as it could provide an appropriate framework for the further research in Lithuanian philology. In a systematic manner V. Biržiška had been using the help of Lithuanian educators and students in the search of the press heritage since 1924. In Samogitia, he kept in touch with educators from Šiauliai and Telšiai. In Telšiai, he received some publications from Viktoras Kamantauskas, the local gymnasium teacher, and doctor Jonas Mikulskis.The library was significantly supported also by the Šiauliai State Gymnasium, which within a few years gave more than four thousand publications to the library. For eight years Jonas A. Dargis from the Barstyčiai town had been collecting and supplying old books to V. Biržiška. He mostly acted in Northern and Western Samogitia. Within less than a decade, the funds of the VMU library had been supplemented by approximately four and a half thousand publications from Samogitia, among them several quite unique. The active search of the press heritage by V. Biržiška drew public attention to old books and caused an increase of their price, which in turn determined the subsequent movement of bibliophilia. [From the publication]

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/40822
Updated:
2018-12-17 13:18:16
Metrics:
Views: 19    Downloads: 3
Export: