Valstybinė kalba Lietuvos kariuomenėje (1918-1940 m.)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Valstybinė kalba Lietuvos kariuomenėje (1918-1940 m.)
Publication Data:
Vilnius : Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2010.
Pages:
212 p
Notes:
Vietovardžių rodyklė. Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Valstybinės lietuvių kalbos įsigalėjimas Lietuvos kariuomenėje (1918–1940 m.): Karybos lietuviškosios terminijos kūrimas; Kaip valstybinės lietuvių kalbos buvo mokomi karininkai — 1918–1940 m. lietuviškos karinės periodikos straipsniai apie karybos terminus ir lietuvių kalbą: Straipsniai apie karybos terminus; Straipsniai apie lietuvių kalbą — Asmenys, aktyviausiai kūrę lietuviškąją karybos terminiją ir diegę valstybinę lietuvių kalbą kariuomenėje — Išvados — Santrauka — Summary — Sutrumpinimai — Asmenvardžių rodyklė — Vietovardžių rodyklė.
Keywords:
LT
20 amžius. 1918-1940; Ginkluotosios pajėgos. Kariuomenė / Armed forces. Army; Kariuomenė / Army; Terminija / Terminology.
Summary / Abstract:

LTMonografijoje paliečiami bendrieji lietuviškos terminijos kūrimo klausimai. Daugiausia dėmesio skiriama karybos lietuviškosios terminijos kūrimo istorijai ir pasiektiems šioje srityje rezultatams. Aptariant šį klausimą, remtasi pulkininko leitenanto J. M. Laurinaičio straipsniais, paskelbtais karinėje periodinėje spaudoje iki 1940 m. Taip pat naudotąsi ir kitų autorių straipsniais, archyviniais dokumentais, memuarine literatūra bei karinės periodinės spaudos informacija. Aptariama, kaip lietuvių kalbos buvo mokomi Lietuvos kariuomenės karininkai. Pirmuoju nepriklausomos Lietuvos egzistavimo dešimtmečiu ši problema buvo itin aktuali: dauguma karininkų buvo baigę nelietuviškas mokyklas, kai kurie jų buvo ir nelietuviai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kalbos statusas; Karininkai; Karo akademija; Karybos lietuviški terminai; Karybos terminija; Lietuviškoji terminija; Lietuvos kariuomenė; Terminų kūrimas; Valstybinė kalba; Valstybinės lietuvių kalbos įvedimas; Development of terminology; Introducing Lithuanian as an official language; Language status; Lithuanian Army; Lithuanian military terms; Lithuanian terminology; Military academy; Military terminology; Officers; Official language.

ENIn the monograph, general issues of creation of Lithuanian terminology are discussed upon. The attention is focused on history of creation Lithuanian military terminology and the results of the achievements in this sphere. In discussing this issue, the articles by colonel lieutenant J. M. Laurinaitis published in Lithuanian military periodicals before the year 1940 were used as a base. Articles by other authors, archival documents and memoirs as well as information from military periodicals were used, too. Teaching Lithuanian the officers of Lithuanian Army is discussed upon as well. In the first decennary after restoration of the Independence of Lithuania, this problem was urgent: a majority of officers had finished non-Lithuanian schools and some of them were not Lithuanians. [From the publication]

ISBN:
9789955423942
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/27925
Updated:
2021-01-14 22:46:19
Metrics:
Views: 42    Downloads: 9
Export: