A History of the Baltic states

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
A History of the Baltic states
Publication Data:
Houndmills, Basingstoke Palgrave Macmillan, 2010.
Pages:
xi, 251 p
Series:
Palgrave essential histories
Contents:
List of Maps and Tables — Preface — Europe's Last Pagans: Early inhabitants; Prehistoric societies; The northern crusades — Lithuania's Expansion and Medieval Livonia (1290-1560): Lithuania ascending; Jogaila and Vytautas; The Jagiellonians; Feudal Livonia; Towns, trade and the peasantry; The Reformation and the disintegration of Livonia — The Polish-Lithuanian Commonwealth and the Rise of Sweden and Russia (1561-1795): The Polish-Lithuanian union and the struggle for hegemony in Livonia; Swedish dominance and the Great Northern War; Russia's window to the West; The decline and partition of the Polish-Lithuanian Commonwealth — The Long Nineteenth Century under Tsarist Rule (1795-1917): Agrarian reforms in the Baltic provinces; Lithuania within the Russian Empire; National awakenings; Russification and modernization; The Revolution of 1905 and World War I — The Short Era of Independence (1917-1939): The Russian Revolution and German occupation; The wars of independence; From democracy to authoritarianism; Economic, social and cultural progress; In search of security — Between Anvil and Hammer (1939-1953): Soviet annexation; Nazi Ostland; Fighting in foreign uniform; Resistance, repression and collectivisation — Soviet Rule (1953-1991): Thaw; Stagnation; The Singing Revolution; Towards independence — Return to the West (1991-2009): Building democracy; Politics in the twenty-first century; Economic reforms; Societal transition; Return to Europe; Relations with Russia — Notes — Chronology — Place Names — Further Reading — Index.
Keywords:
LT
Priešistorė; 1 amžius; 2 amžius; 3 amžius; 4 amžius; 5 amžius; 6 amžius; 7 amžius; 8 amžius; 9 amžius; 10 amžius; 11 amžius; 12 amžius; 13 amžius; 14 amžius; 15 amžius; 16 amžius; 17 amžius; 18 amžius; 19 amžius; 20 amžius; 21 amžius; Estija (Estonia); Latvija (Latvia); Lenkija (Poland); Lietuva (Lithuania); Švedija (Sweden); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Valstybė / State.
Summary / Abstract:

LTŠi knyga – tai glausta Baltijos šalių, t. y. Estijos, Latvijos ir Lietuvos istorijos apžvalga nuo paskutiniojo ledynmečio pabaigos iki šių dienų. Aptariama termino Baltija reikšmė ir transformacijos laiko tėkmėje. Autorius monografijoje didžiausią dėmesį skiria Baltijos šalių politinei istorijai, o ypatingai jo žvilgsnis koncentruojasi ties naujausiųjų laikų politine istorija. Tris Baltijos šalis analizuoti autorius pasirinko per Estijos perspektyvą vis dėlto stengdamasis kiekvienai šaliai skirti vienodai dėmesio. Monografiją sudaro aštuoni skyriai, kuriuose analizuojama paskutiniųjų Europos pagonių kristianizacijos peripetijos, Lietuvos ekspansija, Livonijos istorija 1290–1560 metais, Abiejų Tautų Respublikos ir Švedijos bei Rusijos galios stiprėjimas 1561–1795 metais, carinės Rusijos valdymas 1795–1917 metais, Baltijos šalių tarpukario istorija, sovietų ir nacių okupacijos, rezistencijos, represijų ir kolektyvizacijos klausimai, sovietinis režimas Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje 1953–1991 metais, Dainuojanti revoliucija, Baltijos šalių nepriklausomybės siekimas ir jos atkūrimas, demokratijos kūrimas, politika XXI a., ekonominės reformos, santykiai su Rusija ir kiti klausimai bei problemos. Monografijoje pateikiami septyni žemėlapiai, atspindintys Baltijos regiono nuo Geležies amžiaus pabaigos ir vėliau jame susikūrusių valstybių raidą iki šių dienų, dvejos lentelės, chronologinis svarbiausių Baltijos šalių istorijos įvykių sąrašas bei kai kurių Estijos, Latvijos ir Lietuvos vietovardžių atitikmenys vokiečių, rusų (iki 1917 metų) ir kt. kalbomis.Reikšminiai žodžiai: Baltijos regionas; Baltijos šalių istorija; Estija (Estonia); Estijos istorija; Latvija (Latvia); Latvija (Latvia); Lietuvos istorija; Raida; Valstybė; Baltic region; Development; History of Estonia; History of Latvia; History of Lithuania; History of the Baltic states; Latvian; Lithuania; State.

ENThis book is a brief review of the history of the Baltic States, i.e. Estonia, Latvia and Lithuania from the end of the last ice-age to the present day. The meaning and transformation of the term Baltic is discussed. The author pays the major attention to the political history of the Baltic States, especially on the contemporary political history. The author has chosen to analyse the three Baltic States through Estonia’s perceptive, however, he tries to pay equal attention to all the states. The monograph consists of eight sections covering the Christianisation of the last European pagans, Lithuania’s expansion, Livonian history from 1290 to 1560, the increase in the power of the Republic of Two Nations, Sweden and Russia in 1561–1795, the Russian Tsarist ruling in 1795–1917, the interwar history of the Baltic States, the Soviet and Nazi occupations, resistances, repressions and collectivisation, the soviet regime in Lithuania, Latvia and Estonia in 1953–1991, the Singing Revolution, the aspiration for independence of the Baltic States and the restoration thereof, the establishment of democracy, the 21st century politics, economic reforms, relations with Russia and other issues and problems. The monograph contains seven maps defining the development of the states of the Baltic regions from the end of the Iron Age to the present day, two tables, a chronological list of most significant events in the history of the Baltic States as well as German and Russian equivalents of certain place names in Estonia, Latvia and Lithuania.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28913
Updated:
2021-02-02 20:32:03
Metrics:
Views: 60
Export: