Kultūros ir kūrybos industrijos: sąvokų raida akademiniame ir politiniame diskursuose

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kultūros ir kūrybos industrijos: sąvokų raida akademiniame ir politiniame diskursuose
Alternative Title:
Cultural and creative industries: evolution of the concepts in academic and political discourses
In the Book:
Keywords:
LT
kultūros industrijos; kūrybos industrijos; kultūros politika..
EN
cultural industries; creative industries; cultural politics..
Summary / Abstract:

LTStraipsnis skirtas kultūros ir kūrybos industrijų sąvokų analizei. Pasitelkiant istorinę ir konceptualinę analizę straipsnyje siekiama atskleisti šių sąvokų raidą akademiniame ir politiniame diskurse bei dabartinio jų vartojimo Lietuvoje ypatybes. Atliktos analizės pagrindu straipsnyje teigiama, kad kūrybinėms ir kultūros industrijoms priskiriamos beveik tos pačios ekonominės veiklos sritys, tačiau kultūros industrijų sąvoka aiškiau nurodo svarbiausią jų savybę. Ši savybė - tai simbolinis šiose industrijose gaminamų produktų pobūdis, idėjų ir reikšmių perteikimas. Atsisakant kultūros industrijų sąvokos, ištirpdant jas kūrybinėse veiklose, prarandamas kultūros industrijų išskirtinumo ir jų vaidmens žmonių komunikacijoje bei saviraiškoje suvokimas. Kūrybinių industrijų sąvoka neperteikia to turinio, kuris glūdi kultūros industrijų sąvokoje, nors ir pretenduoja aprėpti daugumą pastarosioms industrijoms priskiriamų sričių. [Iš leidinio]

ENThe paper examines the concepts of cultural and creative industries and seeks to disclose evolution of these concepts in academic and political discourses and the features of their present usage in Lithuania. On the ground of the accomplished analysis it is stated that cultural and creative industries cover almost the same set of economic activities, though the concept of cultural industries expresses their main feature more clearly. This feature is symbolic nature of the products created in these industries, conveyance of ideas and meanings. So the distinctiveness of cultural activities and understanding of their role in human communication and self expression are lost by repudiating the cultural industries concept in favor of creative industries. The concept of creative industries does not convey all the content which lies in the concept of cultural industries, while it pretends to cover almost the same areas. [From the publication]

ISBN:
9789955333722
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17550
Updated:
2013-04-28 18:42:04
Metrics:
Views: 103
Export: