Antrojo pasaulinio karo pabėgėliai Lietuvoje 1939-1940 metais

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Antrojo pasaulinio karo pabėgėliai Lietuvoje 1939-1940 metais
Alternative Title:
World War II refugees in Lithuania (1939-1940)
Publication Data:
Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2010.
Pages:
191 p
Series:
Bibliotheca actorum humanitaricorum universitatis Saulensis; 6
Notes:
Bibliografija ir vietovardžių rodyklė.
Contents:
Įvadas — Karo atbėgėliai Lietuvoje remiantis vidaus teise — Internuoti Lenkijos kariai Lietuvoje 1939-1940 metais — Internuotų Lenkijos karių stovyklos Lietuvoje Antrojo pasaulinio karo metais (1939-1940): Internuotųjų stovyklų įsteigimas Lietuvoje (1939 m. ruduo); Internuotųjų stovyklų funkcionavimas ir fnansavimas; Internuotų karių sudėtis; Internuotųjų stovyklos ir jų tinklo kaita; Kasdienis gyvenimas internuotųjų stovyklose; Internuotųjų stovyklų likvidavimas (1940 m. pavasaris ir vasara) — Internuotų Lenkijos karių repatrijavimas. Internuotų karių perdavimas sovietams — Civiliai karo pabėgėliai Lietuvoje 1939-1940 metais — Karo pabėgėlių administravimas Lietuvoje: Komisariato karo atbėgėlių reikalams tvarkyti veikla; Lietuvos Raudonojo Kryžiaus veikla ir pabėgėlių šalpa; Lietuvos administracijos siekiai sumažinti karo pabėgėlių skaičių — Lenkų tautybės civiliai pabėgėliai: Lenkų pabėgėlių paramos organizacijos; Pogrindinė Lenkijos pabėgėlių veikla; Japonijos konsulato Kaune veikla 1939-1940 metais; Vizos į gyvenimų — Lietuvos pilietybės suteikimo problematika — Žydų tautybės civiliai pabėgėliai: Žydų tautybės pabėgėlių patekimo į Lietuvą keliai (Suvalkų trikampis. Lietuvos ir SSRS siena); Žydų tautybės atbėgėlių socialinės grupės; Organizacijų žydų atbėgėliams šelpti veikla; Žydų atbėgėlių išvykimo iš Lietuvos aplinkybės 1940 m. — Karo pabėgėliai lietuviškoje spaudoje — Pabaiga — Šaltiniai — Literatūra — World War II refugees in Lithuania (1939-1940) (Summary) —Priedai: Vilniaus ir Vilniaus srities Lietuvos Respublikai perdavimo ir Lietuvos-Sovietų Sąjungos savitarpinės pagalbos sutartis; Vilniaus miesto ir jo srities tvarkymo įvedamasis įstatymas; Internuotiesiems teisti ir bausti įstatymas; Pasų įstatų pakeitimo įstatymas; Karo atbėgėliams tvarkyti įstatymas; Internuotųjų stovyklų vidaus tvarkos taisyklės; Japonijos konsulo Lietuvoje C. Sugiharos ir Olandijos konsulo Lietuvoje J. Zvartendijko karo pabėgėliui išduota viza vykti į Olandijos kolonijas Pietų Amerikoje tranzitu per Japoniją; Archyviniai šaltiniai — Vietovardžių rodyklė.
Keywords:
LT
20 amžius; Vokietija (Germany); Lietuva (Lithuania); Pabėgėliai / Refugees; Etninės mažumos / Ethnic minorities.
Summary / Abstract:

LTNeramiame XX a., pergyvenusiame du pasaulinius karus ir daugybę konfliktų, kurių daugelis pasižymėjo ypatingu žiaurumu, karo pabėgėlių, karo belaisvių, internuotų karių tema visada buvo opi problema tiek kariaujančioms šalims, tiek ir viso pasaulio viešajai nuomonei. Tokia ji išlieka ir šiandien - apie ją sunku objektyviai diskutuoti, nes dažnai tendencingai parenkami faktai, neatspindintys tikrosios tiesos. 1939 m. rugsėjį prasidėjus kariniams veiksmams tarp Lenkijos, Vokietijos ir Sovietų Sąjungos, Lenkijos gyventojams pirmiesiems teko patirti visus karo sunkumus. Karo pabėgėliai Lietuvoje daugiausia buvo lenkų ir žydų tautybų atstovai. Šioje knygoje siekiama aptarti ir išanalizuoti ne tik civilių karo pabėgėlių gyvenimo sąlygas Lietuvoje. Didelė jos dalis skirta kitai pabėgėlių grupei - Lenkijos kariams, internuotiems į Lietuvą 1939-1940 m. Knygoje pateikiami ir kai kurie 1939-1940 m. Lietuvoje rezidavusių užsienio diplomatinių atstovybių veiklos momentai. [Iš leidinio]

ENIn the restless 20th c., which saw two world wars and many conflicts, the majority of which were particularly cruel, the topic of war refugees, prisoners of war, interned soldiers has always been a sore problem for both conflicting countries and the global public opinion. It still remains sore; it is difficult to discuss objectively, because the facts are often chosen tendentiously and do not reflect the real truth. When military operations started in September 1939 among Poland, Germany and the Soviet Union, the Polish people were first to experience all war difficulties. War refugees in Lithuania were mainly Poles and Jews. The book aims to discuss and analyse not only the living conditions of civil war refugees in Lithuania. A large part focuses on another group of refugees, i.e. Polish soldiers interned to Lithuania in 1939–1940. The book also presents certain moments of the activities of foreign diplomatic missions that resided in Lithuania in 1939–1940.

ISBN:
9786094300431
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28526
Updated:
2022-01-26 20:02:15
Metrics:
Views: 127
Export: