Modern aspects of implementation of cultural policy

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Modern aspects of implementation of cultural policy
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2010, Nr. 4 (53), p. 1-13
Keywords:
LT
Kultūros politika / Cultural policy; Politika / Politics.
Summary / Abstract:

LTGlobalizacijos pasireiškimų įvairovėje vis dažniau pasitaiko kultūrinės krizės koncepcija, neigiamas tarpkultūrinės komunikacijos poveikis nacionaliniams kultūros vystymo prioritetams, tokių prioritetų neatitikimas vystomiems projektams ir programoms. Straipsnio tikslas yra išanalizuoti ir įvertinti kultūros politikos įgyvendinimo esamą būklę. Remiantis atlikta analize galima teigti, kad tarptautinius susitarimus, rekomendacijas ir programas galima efektyviai pagerinti ir papildyti naujomis sąlygomis, kurios užtikrintų skirtingų valstybių strategines pozicijas, liečiančias kultūrą. Globaliame pasaulyje kultūrinės programos ir projektai tampa esminiais elementais diegiant viešąją politiką, o tokių elementų vadyba remiantis teoriniu pagrindu ir efektyvios jų įgyvendinimo galimybės yra pagrindas įgyvendinti kultūrinės politikos tikslus. Visai eilei kultūros politikos įgyvendinimo problemų reikia kontekstualaus sisteminio požiūrio, todėl jų sprendimas turi būti susijęs su naujausių teorinių metodologinių prognozių taikymu, pilietinės visuomenės įtraukimu į kultūros vadybos procesą, kultūros administratorių ir politikų profesinių gebėjimų tobulinimu ir akademinės visuomenės mokslinės veiklos kultūros tyrimų srityje rezultatų. Įvertinus kultūros politikos įgyvendinimo demokratinį kontekstą ir sprendimų debiurokratizavimą kaip elementus, kurie padeda spręsti kultūros krizę, galima teigti, kad reikia pasiekti tokį kultūros politikos demokratizavimo lygį, kuris patenkintų vartotojų poreikius ir atitiktų lūkesčius, bei tarptautinius standartus.Reikšminiai žodžiai: Demokratinis kontekstas; Kultūrinė krizė; Kultūrinė politika; Kultūros krizė; Kultūros politika; Modernizacija; Modernizavimas; Politikos įgyvendinimas; Cultural crisis; Cultural policy; Democratic context; Implementation of policy; Modernization.

ENThe article analyses the problem of modernization of implementation of cultural policy by revealing changes of cultural orientation presupposed by the change of management methodology as well as political-economic crisis. Modern aspects of implementation of cultural policy are related with the latest theories of management where more attention is paid to the impact of modernization of management, democratic context for implementation of cultural policy, theory of debureaucratization of decisions of implementation of cultural policy. According to the authors of the article, cultural processes in their nature require systematic assessment where cultural management is acknowledged as a specific interaction between cultural policy and cultural administration; it is necessary to analyze the phenomenon of cultural crisis, issues of culture codification in the international community and to seek improvement of implementation of cultural policy taking into account the studies of environment changes as well as expectations of the members of society. The article states that adoption of democratic decisions in implementation of cultural policy does not always guarantee favourable assessment of cultural management by the members of society although national understanding of culture is transferred, but it may not be considered, by extending ideological limits, to be the only factor regulating implementation of cultural policy. [text from author]

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28748
Updated:
2018-12-17 12:50:16
Metrics:
Views: 38    Downloads: 9
Export: