Anšliusas ir Klaipėdos krašto gyventojai (1939-1944)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Anšliusas ir Klaipėdos krašto gyventojai (1939-1944)
Alternative Title:
Klaipėda (Memel) anschluss and the population of the region (1939-1944)
Publication Data:
Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2010.
Pages:
311 p
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Įžanga — Santrumpos — Įvadas — Išvakarės (1938-1939): Vokietijos priekaištai ir reikalavimai Lietuvai; Nerami 1938-ųjų vasara; Atsiranda Kultūrferbandas; Karo padėties atšaukimas; Organizuotų nacistinių struktūrų (OD, SA) kūrimas; VI seimelio rinkimai; Naujoji V. Bertulaičio direktorija: idėjos ir darbai; Anšliuso belaukiant; Paskutiniai taikos mėnesiai — Memel ist frei!: Lemtingoji savaitė; Likvidacinė komisija ir jos veikla; Evakuacijos prielaidos; Lietuvos kariuomenės evakuacija; Pasienio policijos ir muitinės tarnybų pasitraukimas; Civilinės valdžios pa(si)keitimas; Krašto perdavimo niuansai; Kultūros ir švietimo įstaigų likvidavimas; Mokyklų krašte ir draugijų uždarymas; Kai kurių įstaigų ir įmonių likvidavimas — Gyventojų pasitraukimas: Institucijų pabėgėliams priimti su(si)kūrimas; Pabėgėliai Kretingoje, Tauragėje, kitose Didžiosios Lietuvos vietose; Klaipėdos krašto pabėgėliai Kaune; pabėgėlių priėmimo punktai; Pašalpos ir rinkliavos; Pabėgėlių įdarbinimo klausimas; Klaipėdiškiai Didžiojoje Lietuvoje; Visuomenės reakcija į Klaipėdos įvykius — Administracinis krašto pertvarkymas ir ūkinio gyvenimo bruožai: Administracinis krašto pertvarkymas; Klaipėdos krašto ateities vizijos ir realijos; Ekonominė situacija: pasikeitimai; Lietuvos valstybės turto, likusio Klaipėdos krašte, klausimas; Privačių asmenų turtas; Darbo jėgos išteklių Klaipėdos krašte problema; Kitokių svetimšalių padėtis; Laisvosios zonos klausimas — Naujoji administracija ir Krašto gyventojai: Kai kurie demografinės statistikos pavyzdžiai; Kompensacinė politika ir jos metodai: medaliai, žalos atlyginimas; Klaipėdiškių pilietybės problema; Pastangos išsaugoti lietuvišką identitetą; Lietuvių suiminėjimai; Trėmimai iš Krašto —Klaipėdos krašto gyventojai ir gyventojų mainų sutartis: Pagrindiniai Gyventojų mainų sutarties principai; Išvykimas iš Klaipėdos krašto į Lietuvą; Persikėlimas iš Lietuvos į Vokietiją; Kam priklauso klaipėdiškiai Lietuvos optantai?; Klaipėdos krašto lietuviai nacių režimo gniaužtuose; Apie Flucht Vokietijoje žinо kiekvienas vaikas — Pabaiga — Šaltiniai ir literatūra — Priedai — Summary — Asmenvardžių rodyklė.
Reviews:
Summary / Abstract:

LTMonografijoje aprašoma, kodėl ir kaip Lietuvos Respublika 1939 m. neteko Klaipėdos krašto; pirmą kartą nagrinėjama Klaipėdos krašto pabėgėlių padėtis Didžiojoje Lietuvoje; parodoma, kokios buvo naujos nacistinės administracijos nuostatos Klaipėdos krašte gyvenusių lietuvių atžvilgiu; kaip buvo sprendžiamas Klaipėdos krašto lietuvių pilietybės klausimas ir kokią įtaką kilminių Krašto gyventojų likimams turėjo Gyventojų mainų sutartis, pasirašyta 1941 m. sausio 10 d. Atskleidžiama, kaip buvo kuriama Laisvoji uosto zona ir kodėl žlugo ši idėja. Monografijoje pateikiama autentiškų dokumentų, analizuojama iki šiol nežinota 1938-1942 metų demografinė statistika. Monografija skirta visiems, besidomintiems XX a. Lietuvos istorija.

ENThe monograph describes why and how the Republic of Lithuania was deprived of Klaipėda Region in 1939; it explores for the first time the situation of the refugees of Klaipėda Region in Lithuania Major; it shows what the new attitudes of the Nazi administration were towards the Lithuanians residing in Klaipėda Region; how the issue of citizenship of Lithuanians from Klaipėda Region was solved and what influence the Agreement on Resident Exchange, signed on 10 January 1941, had on the fates of residents who came from Klaipėda Region. The study reveals how the Free Port Zone was created and gives the reasons why this idea failed. The monograph presents authentic documents and analyses the demographical statistics of 1938–1942 that had not been known to date. The monograph is targeted at everybody who is interested in the 20th c. history of Lithuania.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28510
Updated:
2021-01-21 20:54:04
Metrics:
Views: 26    Downloads: 4
Export: