Nacionalsocialistinių organizacijų vaidmuo vokiečių iškeldinimo iš Baltijos šalių istorijoje (1939-1941)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nacionalsocialistinių organizacijų vaidmuo vokiečių iškeldinimo iš Baltijos šalių istorijoje (1939-1941)
Alternative Title:
The Role of Nazi organizations in German repatriation from the Baltic States (1939-1941)
In the Journal:
Lietuvos istorijos studijos [LIS] [Studies of Lithuania's History]. 2006, t. 18, p. 83-99
Keywords:
LT
Vokiečių iškeldinimas.
Summary / Abstract:

LT1939 m. Baltijos šalys tapo nusikalstamų Hitlerio ir Stalino sandėrių aukomis. Aukomis laikytini ir Baltijos šalyse gyvenę vokiečiai, dėl slaptų Vokietijos ir SSRS susitarimų priverstinai iškeldinti iš savo gimtinės. Istoriografijos analizė rodo, kad tyrinėtas tik vokiečių iškeldinimas iš vienos kurios nors valstybės, tačiau nebuvo svarstoma vienodo vokiečių iškeldinimo iš Baltijos valstybių scenarijaus galimybė. Nors tyrėjai pripažįsta galimą nacistinių organizacijų įtaką vokiečių bendruomenės sprendimams, bet klausimas, kokį vaidmenį nacių organizacijos atliko vokiečių iškeldinimo istorijoje, liko be atsako. Atsakymo paieškai ir skirtas straipsnis. Istoriografija ir archyviniai šaltiniai leidžia teigti, kad nacistinės organizacijos Baltijos šalyse ne tik konsolidavo vokiečių tautinę mažumą, bet aktyviai vykdė ir jos iškeldinimą 1939–1941 m. Iškeldinimas vyko pagal vienodą scenarijų, nors vokiečiai iš Estijos ir Latvijos buvo iškeldinti 1939–1940 m., o iš Lietuvos vokiečių iškeldinimas dėl užsitęsusių SSRS ir Vokietijos derybų prasidėjo tik 1941 m. žiemą. Iš Lietuvos dėl melagingos agitacijos kartu su vokiečiais iškelta ir nemažai lietuvių kilmės asmenų. Nors vokiečių iškeldinimo organizatoriai ir vykdytojai savo veiklą traktavo kaip gelbėjimo misiją, tačiau psichologinis spaudimas, grasinimai ir kt. leidžia tą veiklą vertinti kaip nusikaltimą.Reikšminiai žodžiai: Nacionalsocializmas; Vokiečių iškeldinimas; Baltijos šalys (Baltic states).

ENIn 1939, the Baltic states fell victim to nefarious deals between Hitler and Stalin. Germans who lived in the Baltic states suffered as well, because in the wake of secret deals between Germany and USSR, they were forced to leave their homeland. According to a historiographical analysis, only eviction of Germans from one particular country was studied, while the possible eviction of Germans from the Baltic states was not considered. Although researchers have admitted that Nazi organisations might have influenced the German community's decisions, the question of what role Nazi organisations performed in the eviction of Germans has not been answered. The article is aimed at finding this answer. According to historiographical and archival sources, Nazi organisations both consolidated the German ethnic minority in the Baltic states and actively contributed to their eviction in 1939-1941. The eviction was performed according to the same scenario. Nevertheless, Germans were evicted from Estonia and Latvia in 1939–1940, while their eviction from Lithuania started as late as in the winter of 1941 due to protracted negotiations between the USSR and Germany. Many Lithuanian-born persons were expatriated from Lithuania together with Germans for misleading agitation. Although the organisers of the evictions and those who performed it saw their activities as a rescue mission, psychological pressure, threatening and other actions showed that these were criminal activities.

ISSN:
1392-0448; 1648-9101
Related Publications:
Gyventojų mainai tarp Lietuvos ir Vokietijos pagal 1941 m. sausio 10 d. sutartį / Arūnė Liucija Arbušauskaitė. Klaipėda : S.Jokužio leidykla-spaustuvė, 2002. 312 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3405
Updated:
2018-12-20 23:08:50
Metrics:
Views: 32    Downloads: 12
Export: