Nacionalinė ekonomika rinkų internacionalizavimo ir globalizacijos sąlygomis : konkurencingumas ir inovacijų potencialas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nacionalinė ekonomika rinkų internacionalizavimo ir globalizacijos sąlygomis: konkurencingumas ir inovacijų potencialas
Alternative Title:
National economy in the conditions of the globalization and market internationalization: competition and innovations potential
In the Journal:
Ekonomika. 2002, t. 60, p. 88-106
Keywords:
LT
Globalizacija; Inovacijos; Internacionalizacija; Konkurencingumas; Nacionalinė ekonomika; Nacionalinės ekonomikos efektyvumas.
EN
, innovation; Competitiveness; Globalization; Innovation; Internationalization; National economic efficiency; National economy.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje keliama nacionalinės ekonomikos, jos efektyvumo ir konkurencingumo didinimo rinkų internacionalizavimo ir globalizacijos sąlygomis problema. Pateikiami šios problemos sprendimo budai inovacijų spartinimo ir skleidimo priemonėmis. Daugiausia dėmesio yra skiriama inovacijų strategijų rengimui, prioritetą teikiant tobulinti inovacijoms skleisti, verslui aktyvinti ir viešajam sektoriui plėsti skirtą infrastruktūrą. Iš kitų priemonių ypač išskirtinos inovacijų centrų, verslo inkubatorių, mokslo ir technologijų parkų tinklų kūrimas ir jų racionalizavimas. Nacionalinės ekonomikos efektyvumui ir konkurencingumui didinti reikia pačią nacionalinę ekonomiką traktuoti ir kaip sistemą, pasižyminčią vidiniu darniu turiniu, ir kaip subjektą, veikiantį tarptautinėse ir globaliose rinkose. Toks sąvokų atskyrimas leidžia tinkamai apibrėžti efektyvumo ir konkurencingumo didinimo prioritetus. Detaliau apibūdinama inovacijų politika, įgyvendintina Lietuvoje bei kitose Rytų ir Vidurio Europos šalyse jų integracijos į Europos Sąjungą sąlygomis. Parodoma, kad tokia politika yra svarbiausia prielaida užtikrinti efektyvią nacionalinės ekonomikos plėtrą, ypač atsižvelgiant į šiuolaikines tarptautinės konkurencijos sąlygas. [Iš leidinio]

ENThe main problems and priorities of the preparing and realization of the long - term national innovation strategies in Lithuania and other East - and Central European countries are exposed. The priorities of national innovation strategies in the context of general trends of the development of national economies in the conditions of the globalization and market internationalization processes are described. Definitions of the national economy system and of the national economy as the subject of the economic activities in the international and global market are discuss. The phenomcnons of globalization, international integration and information societies development as the main factors of the modernization of national economies in the Eastern - and Central Europe, especially in Lithuania, are described. The possibilities and opportunities of the development of systems and networks of innovation centres, business incubators, science and technology parks, regional - and investment development agencies and other institutions are analyzed: development of the systems and networks of innovation institutions is very important condition of the national economy modernization. Some aspects of the innovations activities in the education, science and university studies system arc discuss. Innovations activities as the main factor of the competition in the global market arc indicated. [From the publication]

ISSN:
1392-1258; 2424-6166
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35012
Updated:
2018-12-17 11:03:49
Metrics:
Views: 14    Downloads: 8
Export: