Darbo ginčų institutas Lietuvoje: teisinių mechanizmų pokyčiai, jų rezultatai ir ateities perspektyvos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Darbo ginčų institutas Lietuvoje: teisinių mechanizmų pokyčiai, jų rezultatai ir ateities perspektyvos
Alternative Title:
Labour disputes in Lithuania: results of legal development and future prospects
In the Journal:
Verslas: teorija ir praktika [BTP] [Business: theory and practice]. 2013, t. 14, Nr. 4, p. 278-286
Keywords:
LT
Darbo ginčai; Alternatyvūs darbo ginčo sprendimo būdai; Darbo santykiai; Darbo teisė.
EN
Labour disputes; Alternative dispute resolution; Labour relations; Labour law.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama Lietuvoje egzistuojanti darbo ginčų sistema, jos teisinio reguliavimo ypatumai ir darbo ginčų nagrinėjimo praktikos problemos. Lietuvoje per pastarąjį dešimtmetį buvo ne kartą reformuota kolektyvinių darbo ginčų inicijavimo tvarka, sukurta šių ginčų sprendimo pasitelkiant tarpininko paslaugas, sistema, reformuotas streikų organizavimo ir vykdymo teisinis reguliavimas. Straipsnyje analizuojami šių teisėkūros procesų rezultatai ir jų padariniai. Apžvelgiama ir vertinama nuo 2013 m. sausio 1 d. įsigaliojusi naujo modelio individualių darbo ginčų sprendimo sistema, vertinamas egzistuojantis teisinis darbo ginčų instituto reguliavimas, daromi apibendrinimai, formuluojami pasiūlymai jį tobulinti. [Iš leidinio]

ENArticle analyses the Lithuanian labour dispute system, its specific regulatory features and problems arising in labour dispute resolution practices. Over the past decade, a procedure for initiating collective labour disputes in Lithuania has been exposed to a series of reforms, the system has been designed for a collective dispute resolution through mediation services, and legal regulation of organizing and taidng part in strikes has been reformed. The paper further investigates the outcomes and effects of these lawmaking processes as well as reviews and assesses a new model of an individual labour dispute resolution system in effect from 1 January 2013 with a focus on the existing legal regulation of the institute of labour disputes and consequent generalisations and formulations on proposals for improving it. [From the publication]

ISSN:
1648-0627; 1822-4202
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/52416
Updated:
2018-12-17 13:39:15
Metrics:
Views: 66    Downloads: 14
Export: