Juozo Pikčilingio funkcinė stilistika

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Juozo Pikčilingio funkcinė stilistika
Alternative Title:
Functional Stylistics of Juozas Pikčilingis
In the Journal:
Kalbos kultūra. 2006, 79, p. 299-306
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Stilistika; Funkcinis stilius; Stilistinės priemonės; Funkcinių stilių klasifikacija; Stylistics; Functional style; Stylistic devices; Classification of functional styles.
Keywords:
LT
Funkcinis stilius; Funkcinių stilių klasifikacija; Stilistika; Stilistinės priemonės.
EN
Classification of functional styles; Functional style; Stylistic devices; Stylistics.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio autorės nuomone, profesoriaus Juozo Pikčilingio 80-ųjų gimimo metinių proga prasminga dar kartą panagrinėti svarbiausius jo stiliaus mokslo teiginius, kitomis akimis pažvelgti ir į funkcinę stilistiką, kurios aktualumą jis ne kartą yra pabrėžęs. J. Pikčilingis pirmasis aprašė lietuvių kalbos funkcinių stilių sistemą, kiekvieno stiliaus ypatybes ir raiškos priemonių vartojimo polinkius (knygose „Lietuvių kalbos stilistika“ ir „Kas yra stilius“, abi 1971). Šiuose darbuose aptariamos ir funkcinių stilių atmainos, pagrindžiama jų tyrimo metodika. Svarbiausios šios stilistikos krypties idėjos plėtojamos jo išugdytų tyrėjų darbuose. Juozo Pikčilingio funkcinių stilių koncepcija, atspindinti tam tikrą lietuvių ir kitų kalbų lingvistinės stilistikos raidos etapą, toliau plėtojama specialiuosiuose tyrimuose. Įsitvirtina funkcinių stilių sistemos ir struktūros tyrimo kryptys, apie kurias rašyta lietuvių kalbos lingvistinės stilistikos pagrindėjo darbuose. Pirma, tai savotiškas kokybinės ir statistinės analizės supriešinimas ir kartu vienovė; antra, vieno funkcinio stiliaus sistemos ir struktūros analizė derinama su atskirų stilistinių kategorijų raiškos priemonių nagrinėjimu kelių funkcinių stilių tekstuose. Šių krypčių mokslinių tyrimų tikslas – plėtoti lietuvių kalbos funkcinių stilių teoriją, kurios pamatus savo veikaluose dėjo profesorius Juozas Pikčilingis. [Iš leidinio]

ENAccording to the author of the article, on the 80th anniversary of the birth of Professor Juozas Pikčilingis, it is worth analyzing the main points of his study of style, giving functional stylistics, the topicality of which he has emphasized many times, a fresh look. J. Pikčilingis was the first to describe the system of Lithuanian functional styles, the characteristics of each style and the trends of the use of means of expression (in his books “Stylistics of the Lithuanian Language” and “What Is Style”, both in 1971). In these works, variants of functional styles are also discussed, their techniques are justified. The main ideas of this branch of stylistics are developed in the works of the researchers he educated. Juozas Pikčilingis’ concept of functional styles, which reflects a certain period of the development of linguistic stylistics of the Lithuanian and other languages, is further developed in specific researches. Directions of research in the system and structure of functional styles, discussed in the works of the grounder of the functional stylistics of the Lithuanian language, gain ground. Firstly, it is a certain opposition of qualitative and statistical analysis and their unity at the same time; secondly, the analysis of the system and structure of one functional style is combined with the analysis of the means of expression of separate stylistic categories in the texts of several functional styles. The aim of these studies is to develop the theory of functional styles in the Lithuanian language, the foundations of which were laid by professor Juozas Pikčilingis in his works.

ISSN:
0130-2795
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1559
Updated:
2018-12-17 11:44:49
Metrics:
Views: 120    Downloads: 29
Export: