Statybos liaudies terminai : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Statybos liaudies terminai: disertacija
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2011.
Pages:
159 p
Notes:
Disert. rengta 2006-2010 m. Lietuvių kalbos institute. Dr. disert. (humanit. m.) - Vytauto Didžiojo universitetas , 2011. Bibliografija.
Keywords:
LT
Liaudies terminai; Terminologija; Statybos terminai.
EN
Folk terms; Terminology; Terms for building.
Reviews:
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Folk terms for building Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2011 37 p
Summary / Abstract:

LTGyvoji lietuvių kalba turi ir plėtoja didelį liaudies terminų sluoksnį. Daug šių terminų yra pateikta įvairiuose žodynuose, jų galima rasti etnografiniuose krašto vietovėms skirtuose leidiniuose. Tačiau iki šiol ta svarbi liaudies kalbos žodyno dalis nėra nuodugniai lingvistiškai ištirta. Gyvosios kalbos svarbą kuriant terminus yra pabrėžę žymiausi Lietuvos kalbininkai ir terminologai. Šiuo darbu siekiama parodyti, kad statybos liaudies terminija yra svarbus statybos mokslo terminijos šaltinis. Šis darbas yra aktualus tuo, kad pateikiama nemažai apibendrintos informacijos apie statybos liaudies terminiją. Atlikus statybos liaudies terminų analizę galima teigti, kad: 1. Liaudies terminai yra svarbus mokslo terminijos šaltinis, tačiau nuo mokslo terminų skiriasi keliamais reikalavimais, pasižymi vaizdingumu ir specialiąsias sąvokas įvardija be sąsajos su sąvokų sistema. 2. Statybos liaudies terminai sudaro aštuonis skirtingo dydžio nehomogeniškus reikšmės skyrius. 3. Statybos liaudies terminijos pagrindas yra lietuviška leksika, tačiau didelę dalį sudaro skoliniai iš slavų ir germanų kalbų bei mišrios kilmės terminai. Didžioji nelietuviškų terminų dalis bendrinės kalbos požiūriu yra svetimybės. 4. Statybos liaudies terminų netikslumą, nevienareikšmiškumą ir semantinį neskaidrumą lemia kalbos išraiškos priemonių įvairovė, terminų vartojimas keliomis reikšmėmis ir statybos sąvokų įvardijimas pagal asociacijas ir loginius ryšius su kitais daiktais. 5. Statybos liaudies terminų išraiškos nepastovumas pasireiškia akcentiniu, fonetiniu ir morfologiniu varijavimu.

ENThe live Lithuania language has and develops a thick layer of folk terms. Different dictionaries provide a large number of these terms. They can be found in ethnographic publications intended for the land’s areas. That significant part of folk vocabulary, however, has not been examined in detail linguistically so far. The importance of the live language for coining of terms has been emphasised by the most eminent linguists and terminologists of Lithuania. This work aims to show that folk construction terminology is a significant source of construction science terminology. This study provides a lot of summarised information on folk construction terminology, which makes it relevant. Upon completion of the analysis of folk construction terms, the following can be stated: 1. Folk terms are an important source of science terminology, yet differ from science terms in requirements imposed, are characterised by imagery and describe special concepts without a link with the system of concepts. 2. Folk construction terms make up eight non-homogeneous meaning chapters of a different size. 3. Lithuanian lexis forms the basis for folk construction terminology, however, borrowings from Slavic and Germanic languages as well as terms of mixed origin take up a large portion of folk construction terms. From the point of view of the common language, most non-Lithuanian terms are barbarisms. 4. Inaccuracy, polysemy and a total lack of semantic transparency of folk construction terms are determined by the variety of language expression means, use of terms in several meanings and framing of construction concepts by associations and logical relations with other things. 5. Instability of the expression of folk construction terms manifests itself by accent, phonetic and morphological variation.

ISBN:
9786094110634
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39385
Updated:
2022-01-23 20:33:14
Metrics:
Views: 21    Downloads: 3
Export: