Prosocialaus ir antisocialaus elgesio skalės bei jaunimo vertybių sportinėje veikloje klausimyno adaptavimas lietuviams

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Prosocialaus ir antisocialaus elgesio skalės bei jaunimo vertybių sportinėje veikloje klausimyno adaptavimas lietuviams
Alternative Title:
Adaptation and validation of the prosocial and antisocial behavior in sport scale and youth sport values questionnaire for Lithuanians
In the Journal:
Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas [Education. Physical training. Sport]. 2010, Nr. 3 (78), p. 97-104
Keywords:
LT
Patikimumas ir validumas; Prosocialus ir antisocialus elgesys; Tyrimo instrumentų adaptavimas; Vertybės sportinėje veikloje.
EN
Adaptation of research tools; Prosocial and antisocial behavior in sport; Reliability and validity; Values in sport.
Summary / Abstract:

LTTyrimu siekta aprašyti prosocialaus bei antisocialaus elgesio ir jaunimo vertybių sportinėje veikloje instrumentų adaptavimo etapus, jų tinkamumą įvertinant bandomuoju tyrimu. Tyrimo instrumentų adaptavimas lietuviams ir jų patikimumo patikrinimas vykdytas keturiais etapais. Per pirmą etapą atliktas Prosocialaus ir antisocialaus elgesio sportinėje veikloje skalės ir Jaunimo vertybių sportinėje veikloje klausimyno vertimas. Per antrą etapą atliktas bandomasis tyrimas apklausiant 170 (32 merginos ir 138 vaikinai) sportuojančių studentų. Trečio etapo metu išskirti faktoriai ir įvertintas jų atitikimas autorių nurodytiems. Per ketvirtą – patikrintas adaptuojamos skalės ir klausimyno patikimumas. Taikant tiriamosios faktorių analizės matematinį modelį buvo išskirti keturi Prosocialaus ir antisocialaus elgesio skalės faktoriai, kurie atitiko autorių nurodytus. Nustatytas prosocialaus ir antisocialaus elgesio skalių tinkamas vidinis suderinamumas (nuo 0,79 iki 0,85), silpnas ryšys tarp sportininkų prosocialaus elgesio su komanda ir varžovais (r = 0,29; p <0,01) bei tarp sportininkų antisocialaus elgesio su komanda ir varžovais (r = 0,31; p <0,01). Vertinant Jaunimo vertybių sportinėje veikloje klausimyną išskirtos trys vertybių grupės: moralinės, gebėjimų ugdymo ir statuso vertybės.Visų trijų vertybių skalių vidinis suderinamumas yra geras (nuo 0,70 iki 0,85). Nustatytas vidutinio stiprumo koreliacinis ryšys tarp gebėjimų ugdymo ir moralinių vertybių (r = 0,47; p <0,01), gebėjimų ugdymo ir statuso vertybių (r = 0,50; p <0,01). Nustatytas koreliacinis ryšys tarp moralinių vertybių ir prosocialaus elgesio tiek su komandos draugais (r = 0,34; p <0,01), tiek su varžovais (r = 0,30; p <0,01) bei neigiamas ryšys su negarbingu sportininkų elgesiu su varžovais (r = –0,29; p <0,01). Tyrimo metu išskirtų faktorių, kurie sutampa su autorių nurodytais, bei prielaidų apie vertybių ir elgesio sportinėje veikloje sąsajų patvirtinimas, geri vidinio skalių suderinamumo balai leidžia kalbėti apie adaptuotų tyrimo instrumentų atitikimų validumo ir patikimumo reikalavimams. [Iš leidinio]

ENM. Kavussanu and I. Boardley (2009) developed a scale for measuring prosocial and antisocial behavior in sport. M. Lee et al. (2008) developed a questionnaire for measuring youth values in sport. The aim of the present study was to adapt these research instruments in the Lithuanian language and to validate them. The adaptation process took four stages. In stage 1, linguistic and cross-cultural adaptation of the scale and questionnaire was made. In stage 2, 170 (32 female and 138 male) athletes recruited from Lithuanian universities completed the translated version of scale and questionnaire. In stage 3, factorial analyze was performed in order to compare it with the original versions. In stage 4, investigations of factor structures, relationship between the scales, reliability, and construct validity of the adaptations were performed. Factor analysis of the Prosocial and antisocial behavior in sport scale revealed a four factor solutions similar to those of the original scale version. Alpha coefficients showed good-to-very-good levels of internal consistency and were 0.85 for antisocial opponent behavior, 0.84 for prosocial teammate behavior, 0.83 for antisocial teammate behavior, and 0.79 for prosocial opponent behavior.Correlations between factors showed that prosocial behavior toward teammates was related positively to prosocial behavior toward opponents (r = 0.29; p <0.01). Antisocial behavior toward opponents was positively related to antisocial behavior toward teammates (r = 0.31; p <0.01). Factor analysis of Youth values in sport questionnaire revealed three factor solutions similar to those of the original version. Alpha coefficients showed good-to-very-good levels of internal consistency and were 0.85 for competence values, 0.80 for status values and 0.70 for moral values. Competence values were positively related to moral values (r = 0.47; p <0.01) and status values (r = 0.50; p <0.01). As hypothesized, moral values positively related to prosocial behavior toward teammates (r = 0.34; p <0.01) and opponents (r = 0.30; p <0.01) and negatively related to antisocial behavior toward opponents (r = –0.29; p <0.01). In conclusion, the adapted scale and questionnaire can be used to measure behavior and values in sport. [From the publication]

ISSN:
1392-5644
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/27410
Updated:
2021-02-25 10:00:01
Metrics:
Views: 11
Export: