7-12 klasių moksleivių dalyvavimo ir nedalyvavimo sporto pratybose motyvai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
7-12 klasių moksleivių dalyvavimo ir nedalyvavimo sporto pratybose motyvai
Alternative Title:
Some peculiarities of 7-12 grades students' participation in sports training
In the Journal:
Sporto mokslas [Sports science]. 2002, Nr. 2 (28), p. 54-58
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Moksleiviai; Motyvai; Sporto pratybos; Motives; Sports training; Students.
Keywords:
LT
Fizinis ugdymas / Physical education; Sportas / Sport.
Summary / Abstract:

LTTyrimo tikslas buvo nustatyti, kiek 7-12 klasių moksleivių dalyvauja sporto pratybose, jų motyvaciją šiai veiklai bei nedalyvavimo priežastis lyties ir amžiaus aspektais. Tirti 545 vaikinai ir merginos, 7-12 klasių moksleiviai. Naudotas anketinės apklausos raštu metodas. Tyrimo rezultatai parodė, kad daugiau nei pusė (69,0 proc.) apklausoje dalyvavusių moksleivių nelanko jokių sporto pratybų, o lankančių daugiausiai buvo 9-10 klasėse. Tiek vaikinų, tiek merginų sporto pratybų nelankymo priežastimi dažniausiai buvo nurodytas nenoras (vaikinų -18,8 proc., merginų - 32,7). Tirti moksleiviai nedalyvavimą sportinėje veikloje taip pat grindžia ir laiko stygiumi (visų klasių vaikinų - 6,6 proc., merginų -18,1 proc.), be to, 11- 12 klasių 5,5 proc. vaikinų nėra sąlygų, o 7-8 klasių net 9,7 proc. vaikinų randa ir įdomesnių nei sportas užsiėmimų. Nustatyti reikšmingi skirtumai tarp 7-8 ir 11-12 klasių vaikinų ir merginų nurodytų nesitreniravimo priežasčių (p<0,01). Svarbiausi motyvai, skatinantys merginas praktikuoti pasirinktą sporto šaką, buvo rūpinimasis sveikata ir išvaizda (18,3 proc.). Šis motyvas ypač dominuoja 11-12 klasių merginų atsakymuose (23,5 proc.). Jaunesnėms paauglėms svarbiau įdomiai sporto pratybose leisti laiką (20,0 proc.). Svarbiausi vaikinų sportavimo motyvai yra noras išsiugdyti tvirtą charakterį, valią (18,7 proc.), rūpinimasis savo sveikata ir išvaizda (18,2 proc.) bei noras pasiekti sporto pergalių (17,7 proc.). Pažymėtina, kad net 26,5proc. 11-12 klasių vaikinų rūpinasi savo sveikata ir išvaizda.Statistiškai patikimai daugiau 9-10 ir 11-12 klasių vaikinų nei merginų sportuodami siekia išsiugdyti valią (p<0,05), patikimas skirtumas taip pat užfiksuotas tarp 11-12 klasės vaikinų ir merginų sporto pergalės siekimo (p<0,001). Moksleivių domėjimuisi pasirinkta sporto šaka ir jos kultivavimui didžiausią įtaką padarė draugai (50,8proc). Didesnė apklaustų moksleivių dalis (69,0proc.) pageidavo aktyvesnės popamokinės sportinės veiklos. [Iš leidinio]

ENThe aim of the research was to investigate some peculiarities of secondary school students' participation in sports training sessions, motivation as well as the reasons why they do not. Aspects of gender and age were taken into consideration. 545 students participated in the research. Method of questionnaire interrogation was applied. The obtained results indicated less number of students attending sports training sessions comparing to those who do not (respectively 31,0 and 69,0 percent). The greatest part of the ones participating in the sports activity was made up by 9-10 grade students. As the reason hindering both boys and girls groups from sports activity was mostly indicated unwillingness to participate (boys 18,8 percent, girls 32,7 percent in all grades). Students of all levels also stated the lack of time (boys 6,6 percent and girls 18,1 percent), 11-12 grade students also lack of training conditions (5,5 percent), and even 9,7 percent boys students of 7-8 grade find more interesting things for their occupation. Statistically significant differences have been established between boys and girls' answers about training obstacles in 7-8 and 11-12 grades (p<0,01). The main motive that stimulates girls for participation in their preferred sports activity was their concern about health and good looking body (18,3 percent), highest frequency observed in 11-12 grades (23,5 percent). Junior girls find it more important to enjoy and have a good time in training sessions (20 percent).Most of the boys noted a wish to develop strong will and character (18,7 percent), care of their health and good looking body shape (18,2 percent) as well as to achieve sports victory (17,7 percent). Statistically significant is difference between 9-10 grade and 11-12 grade boys and girls in their answers for development of strong will (p<0,05), also for strive for victory (p<0,001). The main influence on students' choice to do one or another sports activity was made by friends (50,8 percent). The greatest part of investigated students indicated that they would like to be involved in more active sporting activities after classes at school. [Text from author]

ISSN:
2424-3949; 1392-1401
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41621
Updated:
2022-11-07 15:44:19
Metrics:
Views: 12
Export: