Įstatymų, reguliuojančių darbo ginčų nagrinėjimą, tobulinimo kryptys

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Įstatymų, reguliuojančių darbo ginčų nagrinėjimą, tobulinimo kryptys
Alternative Title:
Trends of the development of laws regulating consideration of labour disputes
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2002, Nr. 25 (17), p. 5-10
Keywords:
LT
Darbo santykiai / Labour relations; Darbo teisė / Labor law; Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law.
Summary / Abstract:

LTDarbo ginčai yra vienas iš darbo teisės institutų. Palyginti su kitais šios teisės šakos institutais, jam būdingas dualizmas, atskleidžiamas per individualių ir kolektyvinių darbo santykių bei materialinės ir procesinės teisės santykių prizmę. Straipsnyje analizuojamas Lietuvos Respublikos darbo ginčų nagrinėjimo įstatymas, aptariami šio įstatymo trūkumai ir netikslumai. Autorius pateikia naujas darbo ginčų, tiesioginių derybų teisines definicijas, nagrinėja teisminės praktikos problemas, pateikia teigiamą užsienio šalių teisės doktrinos patirtį. Autorius supranta sudėtingą šalies ekonominę padėtį ir yra už specializuotų darbo teismų laipsnišką reformą bei įstatymų šioje srityje tolesnį tobulinimą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Darbo ginčai; Darbo ginčų sprendimas; Darbo teisė; Individualūs ginčai; Kolektyviniai darbo ginčai; Kolektyviniai ginčai; Specializuoti darbo teismai; Tiesioginės derybos; Collective disputes; Collective labor disputes; Direct negotiations; Individual disputes; Labor disputes; Labour disputes; Labour disputes investigation; Labour law; Specialised labour courts.

ENThe institution of labour disputes is one of the institutions of the Labor Law. In comparison with the other institutions of this branch of the law, its two-fold nature can be noticeable by disclosing it through the prism of individual and collective labour relations, as well as substantive and procedural law relations. The article analyses the Law on Labour Dispute Resolution of the Republic of Lithuania, discusses the imperfections and inaccuracies of this law. The author presents the new legal definitions of labour disputes and direct negotiations, analyses the problems of judicial practice and presents the positive practice of foreign countries jurisprudence. Taking into account the complicated state economical situation, the author declares for the gradual reform of specialized labour courts and further improvement of the laws in this sphere. [Text from author]

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34367
Updated:
2019-01-23 15:50:31
Metrics:
Views: 16    Downloads: 2
Export: