Nepilnamečio kaltininko ir nukentėjusiojo mediacijos galimybės Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nepilnamečio kaltininko ir nukentėjusiojo mediacijos galimybės Lietuvoje
Alternative Title:
Possibilities of mediation between juvenile defendant and victim in Lithuania
In the Journal:
Teisė. 2000, t. 35, p. 69-79
Keywords:
LT
Nepilnamečiai; Mediacija; Baudžiamoji teisė.
EN
Juvenile defendants; Mediation; Criminal Code.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas nepilnamečio kaltininko ir nukentėjusiojo mediacijos galimybės. Pasak autorės, mediacijos koncepcija susijusi su taisymo teisingumo modelio samprata, pagal kurią teisingumo vykdymo institucijų veikla po nusikaltimo turi būti siekiama ne nubausti kaltinamąjį, o atstatyti ar kompensuoti nusikaltimu padarytą skriaudą. Straipsnyje daugiausia dėmesio skiriama nepilnamečio kaltininko ir nukentėjusiojo mediacijos problemoms Lietuvoje, remiantis Lietuvos Respublikos (toliau - LR) baudžiamaisiais įstatymais. Taip pat nagrinėjamas susitaikymo institutas pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamąjį kodeksą (toliau - BK), Lietuvos Respublikos Baudžiamojo proceso kodeksą bei šių kodeksų projektus. Straipsnyje pristatomi autorės atlikto kriminologinio tyrimo rezultatai, kurie buvo gauti remiantis nepilnamečių kaltininkų ir nukentėjusiųjų sutaikymo institucijos pateiktomis nepilnamečių baudžiamosiomis bylomis (BK 53 str.). Atlikdama tyrimą autorė išanalizavo trijų Lietuvos apygardų teismų - Vilniaus, Klaipėdos, Panevėžio ir šių miestų apylinkių teismų (Vilniaus miesto pirmojo ir antrojo apylinkių teismų) 148 nepilnamečių baudžiamąsias bylas atrankos būdu. Tyrimas parodė, kad tik labai retais atvejais nepilnamečiai buvo atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės, remiantis BK 53 str. Straipsnyje taip pat nagrinėjamas susitaikymo procesas nepilnamečių bylose, šio proceso skirtingos stadijos, mediatoriaus statusas. Be to, autorė pateikia ir pasiūlymus, kaip spręsti mediacijos metu kylančias problemas.

ENA new model of reacting against juvenile defendants, based on the victim - offender mediation is presented. According to the restorative justice paradigm, the justice intervention after a crime is not to punish, but to restore of the suffering and harm caused by the crime. In the article attention is concentrated on the problems and possibilities of mediation between juvenile defendant and victim in Lithuania under criminal laws of Republic of Lithuania. The theory and practice of the reconciliation institution under Criminal Code, Criminal Procedure Code and Drafts of these Codes is analysed. In the article there are described the results of the criminological research by the materials of the criminal cases of the juveniles according to the institution o f reconciliation between juvenile defendant and victim (Article 53' of the Criminal Code of the Republic of Lithuania). The author carried out the criminological research by the means of the questionnaire the criminal cases of the juveniles of the Vilnius, Klaipėda, Panevėžys Circuit courts and the District courts of these towns. Analysis of the research shows that the juveniles were released from criminal liability according to the Article 53' of the Criminal Code very rare. The principles of the process of mediation in juvenile cases, stages of this process, status of mediator arc analysed. The article gives concrete propositions and solutions of the mediation problems between juvenile defendant and victim in Lithuania. [From the publication]

ISSN:
1392-1274; 2424-6050
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/40353
Updated:
2018-12-17 10:47:56
Metrics:
Views: 83    Downloads: 12
Export: