Veiksnių, įtakojančių mokymo

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Veiksnių, įtakojančių mokymo/si kokybę, svarba kintančioje darbo rinkos plotmėje
Alternative Title:
Relevance of factors influencing the quality of teaching/learning in the changing plane of a labour market
In the Journal:
Studijos šiuolaikinėje visuomenėje. 2011, Nr. 2(1), p. 114-126
Keywords:
LT
Mokykla / School; Pedagogika / Pedagogy.
Summary / Abstract:

LTPokyčiai ekonomikoje ir darbo rinkoje sąlygoja politines ir mokslines diskusijas apie mokymąsi bei besimokančios visuomenės poreikius: rinkos ekonomika reikalauja nuolat atnaujinti turimus bei įgyti naujų įgūdžių, žinių ir gebėjimų. Augantis tarptautinis bendradarbiavimas ir konkurencija įtakoja naują požiūrį į mokymą/si, apimantį tiek naujų kompetencijų įgijimą, tiek anksčiau įgytų tobulinimą. Straipsnyje apžvelgiami vidiniai (psichologiniai besimokančiojo parametrai) ir išoriniai (nacionalinės prielaidos: teisinė bazė, ekonominė situacija, mokymosi aplinka, mokymo programos, turinys, pedagogo asmenybė) veiksniai, įtakojantys mokymo/si kokybę. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Besimokantysis; Mokymo ir mokymosi kokybė; Mokymo/si metodai; Mokymosi aplinka; Mokymosi kokybė; Pedagogas; Vertinimas; Assessment; Learner; Learning environment; Learning/ teaching quality; Learning/teaching quality; Pedagogue; Student; Teaching/learning methods.

ENThe performed analysis of scientific literature as well as the previous questionnaire survey demonstrated that the quality of education is influenced by the psychological parameters of a student, his/her learning environment and the personality of a pedagogue. Changes in the economics and labour market influence a new approach towards teaching/learning covering both the improvement of the previously acquired competencies and the acquisition of the new ones, i.e. education of entrepreneurial skills. Therefore, it is rather important to consider the created teaching/learning conditions, appropriately selected and adaptable teaching techniques, which main principle is "learning through active participation". A pedagogue gets an especially huge task to perceive well himself/herself and to become a mediator of changes, consultant, leader in the process of teaching/learning, not only the source of information transfer. It is necessary to emphasise a very important accent – the takeover of the responsibility of students for their learning results. [From the publication]

ISSN:
2029-431X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34691
Updated:
2018-08-03 10:15:02
Metrics:
Views: 29
Export: