Studentų požiūris į aktyvaus mokymo(si) metodus aukštojoje mokykloje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Studentų požiūris į aktyvaus mokymo(si) metodus aukštojoje mokykloje
Alternative Title:
Students' views to active teaching and learning methods at higher school
In the Journal:
Pedagogika. 2003, 65, p. 200-206
Keywords:
LT
Studentai; Aktyvūs mokymosi metodai; Aukštoji mokykla.
EN
Students; Active learning; Higher school.
Summary / Abstract:

LTSiekiant išnagrinėti studentų požiūrį į save ir aktyviuosius mokymo(si) metodus, orientuojančius į nuolatinį savęs tobulinimą ir skatinančius įgyti savęs ugdymo pagrindų, buvo taikyti šie tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizės ir apibendrinimo; anketinės apklausos; matematinės statistinės duomenų analizės nustatant ranginės koreliacijos koeficientą; rezultatų analizės ir lyginimo. Straipsnyje aptartos studentų mokymo(si) aukštojoje mokykloje kryptys ir aktyvieji mokymo(si) metodai, taikomi dėstant edukologijos mokslo dalykus; tirti įvairių fakultetų studentų Aš-vaizdo ypatumai; analizuotas studentų požiūris į aukštojoje mokykloje taikomus aktyviuosius mokymo(si) metodus; atskleista Aš-vaizdo ir požiūrio į aktyviuosius mokymo(si) metodus priklausomybė. Studentai išskyrė šiuos aktyvaus mokymo(si) metodus ir būdus: grupinio darbo, projektų metodus, individualų mokymąsi, dalykinius ir profesinius žaidimus, mokomąjį pokalbį ir kt. Studentų nuomonė apie savo pasirengimą profesinei veiklai atspindi grįžtamąją informaciją apie aukštosios mokyklos dėstytojų veiklą rengiant specialistą. Studentai pirmenybę teikia mokymuisi auditorijoje mažose grupelėse, veiklai, kuri grindžiama narių bendradarbiavimu ir atsakomybe, bet tokio mokymo(si) organizavimas auditorijoje, pagrįstas individualiu darbu ar konkurencija, reikalauja specialaus pasirengimo. Todėl, taikant aktyviuosius metodus, dirbti sunkiau negu tradicinius.

ENThe authors analyse students' views about active adult learning and their teaching at higher school. The teacher of the University gets reversible information about student's and pedagogical technologies. The research of active teaching methods helps to control preparation to professional work. University is the place where learning and scientific research emerge. There are a lot of teachers at the university who act as lecturers and stimulate to teach students to learn various research, active teaching and learning methods. The effective teaching has got its evaluation. To reveal the complexity of scientific research in the learning process we turned to lecture teaching of problem solving, educational cognition and cognition selfimage as attitude of the student about himself, etc. It takes into account the inner and outer world of the groups, it keeps in mind the changing environment in the learning process and it analyses the growth of the research students. [From the publication]

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31726
Updated:
2018-12-17 11:13:39
Metrics:
Views: 6    Downloads: 4
Export: