Formulaic language, learner speech and the spoken corpus of learner English LINDSEI-LITH

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Formulaic language, learner speech and the spoken corpus of learner English LINDSEI-LITH
Alternative Title:
Fraziškumas, sakytinė studentų anglų kalba ir sakytinės studentų anglų kalbos tekstynas LINDSEI-LITH
In the Journal:
Žmogus ir žodis [Man and the Word]. 2011, 3, p. 12-18
Keywords:
LT
Anglų kalba / English language; Kalbų (užsienio) mokymas / Language (foreign) teaching.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje nagrinėjamas lietuvių gimtosios kalbos vartotojų, besimokančių anglų kaip svetimosios kalbos, sakytinės kalbos fraziškumas. Lietuvių studentų vartojama anglų kalba, ypač sakytinė, iki šiol beveik netyrinėta. Straipsnyje aprašomas šiuo metu kaupiamas studentų sakytinės anglų kalbos tekstynas (LINDSEI-LITH), kuris sudaromas kaip tarptautinio Liuveno universitete kuriamo sakytinės negimtakalbių anglų kalbos vartotojų tekstyno komponentas, bei aptariami bandomieji šiame tekstyne pasikartojančių žodžių junginių tyrimai. Gautieji duomenys rodo, kad lietuviai studentai vartoja gana daug frazinių junginių, tačiau šių junginių fraziškumą lemia ne jų frazeologiniai ypatumai, o pragmatinės funkcijos. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Fraziniai junginiai; Frazinė kalba; LINDSEI - LITH; Mokinių kalbos tekstynas; Sakytinė studentų anglų kalba; Sakytinė studentų kalba; Formulaic language; Formulaic sequences; Learner corpus; Learner speach; Learner speech.

ENThe present article addresses the issue of formulaic language in the Lithuanian EFL learner speech. The Lithuanian learner language is very little researched, while the research in learner academic speech is virtually non-existent. Therefore this study is a first step towards using a corpus of advanced Lithuanian learners’ spoken English, a pilot corpus of the Lithuanian component of the Louvain International database of Spoken English Interlanguage (LINDSEI-LITH), to give an overall picture of recurrent word phrases in the Lithuanian learner speech. The findings of the study show that although the speech of the Lithuanian learners of English is quite formulaic, the majority of the formulaic sequences established in our data are semantically transparent and their formulaicity is largely determined by pragmatic functions rather than idiomaticity. [From the publication]

ISSN:
1392-8600; 1822-7805
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34440
Updated:
2022-11-06 16:03:32
Metrics:
Views: 33    Downloads: 3
Export: