The Lithuanian component of the international corpus of learner english (LICLE): a resource for english language learning, teaching and research at Lithuanian institutions of higher education

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Lithuanian component of the international corpus of learner english (LICLE): a resource for english language learning, teaching and research at Lithuanian institutions of higher education
Alternative Title:
Tarptautinio negimtakalbių anglų kalbos studentų tekstyno lietuviškasis komponentas (LICLE): ištekliai anglų kalbos mokymui(si) ir tyrinėjimui Lietuvos aukštosiose mokyklose
In the Journal:
Žmogus ir žodis [Man and the Word]. 2008, 3, p. 62-66
Keywords:
LT
Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Anglų kalba / English language; Kalbų (užsienio) mokymas / Language (foreign) teaching.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje trumpai apžvelgiami negimtakalbių studentų anglų kalbos tekstynai ir pristatomas anglų kaip svetimosios kalbos besimokančiųjų (angl. EFL learners) tekstynas (angl. LICLE, lithuanian ICLE), kuris šiuo metu yra kaupiamas Vilniaus universiteto Anglų filologijos katedroje ir Kauno Vytauto Didžiojo universitete. Šis darbas -- tai tarptautinio besimokančiųjų anglų kalbos tekstyno projekto dalis, papildysianti Liuveno (Belgija) Anglų tekstynų lingvistikos centre kaupiamą medžiagą (angl. ICLE, International Corpus of Learner English). Šiuo metu net devyniolika šalių turi jau sudarytus arba sudarinėjamus ICLE potekstynius. ICLE kompiuterinėje duomenų bazėje yra daugiau nei du milijonai žodžių. Lietuviškasis besimokančiųjų produkuojamos kalbos tekstynas yra kaupiamas pagal bendruosius tarptautinio projekto reikalavimus: rašinio ilgis 500-1000 žodžių, vienas žmogus gali pateikti ne daugiau kaip du rašinius, etc. Jį sudaro samprotaujamieji rašiniai, rašyti trečio arba ketvirto kurso anglų filologijos specialybės studentų, kuriems anglų kalba yra svetimoji. Straipsnyje pristatoma Vilniaus universiteto Anglų filologijos katedroje sukauptoji tekstyno dalis: pateikiami duomenys apie rašinių ilgį, temas, rašiusiųjų pasiskirstymą pagal lytį ir kursą. Paaiškinama, kokia papildoma informacija kaupiama apie rašinių autorius. Trumpai apžvelgiamos galimos šios medžiagos tyrinėjimo kryptys ir rezultatų praktinis pritaikymas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: ICLE; LI CLE; Besimokančiųjų; Tekstynai; Besimokančiųjų kalba; Anglų kaip svetimosios; Kalbos studentai; Corpora of learner language; Learner language; Students of English; ICLE; LI CLE.

ENThe article deals with corpora of learner language which are a recent, but very important development. The article reports on the process of the compilation of the Lithuanian component of the International Corpus of Learner English (LICLE) at the Department of English Philology, Vilnius University, and Kaunas Vytautas Magnus University and more specifically describes the subcorpus of VU. The LICLE is compiled as part of the International Corpus of Learner English, which currently contains over two million words of writing of advanced learners of English from 19 different mother tongue backgrounds, the Lithuanian component being one of the latest additions. The corpus consists of argumentative essays written by 3rd and 4th year students of English Philology. The length of the essays is 500-1000 words. The LICLE, when completed, will be error-tagged, which will allow for invaluable research into typical error patterns of Lithuanian learners of English. Findings from research into the LICLE can be applied in materials design and development, used in classroom practice, vocabulary, grammar and discourse analysis of learner language. [From the publication]

ISSN:
1392-8600; 1822-7805
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17265
Updated:
2018-12-17 12:03:22
Metrics:
Views: 53    Downloads: 13
Export: