Resultive connectors in advanced Lithuanian learners’ English writing

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Resultive connectors in advanced Lithuanian learners’ English writing
Alternative Title:
Priežastinių konektorių vartojimas tekstuose, parašytuose anglų kalbos besimokančių lietuvių
In the Journal:
Kalbotyra. 2008, t. 59 (3), p. 30-37
Keywords:
LT
Anglų kalba / English language; Semantika / Semantics.
Summary / Abstract:

LTTeksto jungimo priemonių svarba rašytiniame besimokančiųjų anglų kalbos diskurse plačiai tyrinėjama ir diskutuojama tema. Naujos galimybės tirti didelius empirinės medžiagos kiekius atsirado Liuvene (Belgija) pradėjus ICLE (tarptautinis besimokančių anglų kalbos tekstynas) projektą. Šiame straipsnyje pristatomo bandomojo tyrimo medžiaga paimta iš šiuo metu sudarinėjamos lietuviškos ICLE dalies (LICLE) ir gimtakalbių tekstyno (LOCNESS). Darbe siekiama apžvelgti anglakalbių ir besimokančiųjų anglų kalbos studentų priežastinių konektorių vartojimą. Kontrastyvinės analizės metodu atliktu tyrimu buvo siekta pabandyti atsakyti į klausimus: ar dedukcinių priežastinių ryšių atviras ženklinimas konektoriais yra vienodai paplitęs anglų kaip svetimojoje ir gimtakalbių kalboje; ar konektorių vieta sakinyje ir tekste tiriamuose darbuose yra tokia pati; kokios yra pastebėtų skirtumų priežastys. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Anglų kalba; Diskursas; Kontrastyvinė analizė; Priežastiniai konektoriai; Semantinės konektorių kategorijos; Tekstas; Teksto jungimo priemonės; Contrastive analysis; Discourse; English; Resultive connectors; Semantic categories of connectors; Text; Text connectors.

ENThe importance of text connectors in learners’ English writing is a widely researched and discussed topic. New opportunities to investigate large empirical data appeared having started an ICLE (International Corpus of Learner English) project in Louvain (Belgium). The material of the pilot study presented in this paper was obtained from the currently compiled Lithuanian component of ICLE (LICLE) and the native speakers’ corpus (LOCNESS). The paper seeks to overview the use of resultive connectors by native speakers and learners of English. The research carried out by the method of contrastive analysis seeks to answer the questions whether the use of connectors for open marking of deductive resultive connections is the same among non-native and native English speakers; whether the place of connectors in the sentence and text of researched works is the same; and what the reasons of observed differences are.

ISSN:
1392-1517
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14405
Updated:
2018-12-17 12:12:17
Metrics:
Views: 53    Downloads: 6
Export: