Collocations with high-frequency verbs in learner English : Lithuanian learners vs native speakers

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Collocations with high-frequency verbs in learner English: Lithuanian learners vs native speakers
Alternative Title:
Didelio dažnumo anglų kalbos veiksmažodžių kolokacijos besimokančiųjų kalboje: lyginamasis lietuvių ir gimtakalbių kalbos tyrimas
In the Journal:
Kalbotyra. 2008, t. 59 (3), p. 119-127
Keywords:
LT
Anglų kalba / English language; Frazeologizmai. Frazeologija / Phraseologisms. Phraseology; Kalbos vartojimas. Sociolingvistika / Language use. Sociolinguistics; Kalbų (užsienio) mokymas / Language (foreign) teaching; Užsienio kalbų mokymas / Foreign language teaching; Žodžių jungimas. Sakiniai. Sakinio dalys / Word phrases. Sentences. Sentence parts.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatomas anglų kaip užsienio kalbos besimokančiųjų lietuvių studentų kolokacinės kompetencijos tyrimas. Tyrimo medžiagą sudaro veiksmažodžio–daiktavardžio (tiesioginio papildinio) sintaksinio modelio kolokacijos, išrinktos iš argumentacinių rašinių tekstyno (LICLE), kurį sudaro pažengusiųjų lygio rašiniai. Šio tekstyno tyrimo rezultatai lyginami su medžiaga, surinkta išanalizavus panašaus pobūdžio gimtakalbių anglų kalbos vartotojų rašinių tekstyną (LOCNESS). Medžiagos analizė rodo, kad gimtakalbių ir negimtakalbių kolokacijų vartojimas skiriasi tiek kiekybiškai, tiek kokybiškai. Gimtakalbių tekstyne rastos kolokacijos dažniau vartojamos akademinėje anglų kalboje, o lietuvių studentų rašiniuose dažniau ir taisyklingiau vartojamos sakytinei anglų kalbai būdingos kolokacijos. Kolokacijos vartojimo klaidos, rastos LICLE tekstyne, dažniausiai randasi dėl gimtosios kalbos įtakos. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Akademinis rašymas; Didelio dažnumo veiksmažodis; Didelio dažnumo veiksmažodžiai; Frazė; Gimtakalbių ir mokinių tekstynai; Gimtoji kalba; Idioma; Kolokacija; Kolokacijos; Kolokacinė kompetencija; Svetimos kalbos mokymas; Tekstynas; Užsienio kalba; Academic writing; Collocation; Collocational competence; Collocations; Corpus; Foreign language; Foreign language teaching; High frequency verb; High frequency verbs; Idiom; Learner'sand native speaker's corpora; Mother tongue; Phrase.

ENThe paper presents the research of collocational competence of Lithuanian learners of English as a foreign language. The research focuses on the collocations of the syntax pattern verb+noun (direct object) extracted from the LICLE corpus of advanced level argumentative essays. The results of the research of this corpus are compared with the material obtained from a similar native speaker corpus of essays (LOCNESS). The analysis of material shows that the use of collocations by native speakers and learners of English differs in both qualitative and quantitative aspects. The collocations found in the native speaker corpus are more often used in the academic register, whereas the essays of Lithuanian learners of English more often and more correctly use the collocations typical of spoken English. The mistakes of using collocations, found in the LICLE corpus, most commonly arise due to the influence of the mother tongue.

ISSN:
1392-1517
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20230
Updated:
2020-12-27 20:41:21
Metrics:
Views: 29    Downloads: 5
Export: