Lietuvos suaugusiųjų ugdymo sistemos ypatumai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos suaugusiųjų ugdymo sistemos ypatumai
Alternative Title:
Peculiarities of adults education system in Lithuania
In the Journal:
Socialinis darbas [Social Work]. 2009, t. 8, Nr. 1, p. 46-57
Keywords:
LT
Inovacijos / Innovations; Suaugusiųjų mokymas / Adult education; Švietimas. Švietimo politika / Education. Education policy.
Summary / Abstract:

LTRemiantis teoriniais tyrimais, mokslininkų darbais, statistikos duomenimis straipsnyje pateikiama suaugusiųjų ugdymo (švietimo, mokymo, lavinimo, auklėjimo) sistemos ypatumai Lietuvoje. Šiandien Lietuvoje pergyvenant perėjimą į postindustrinę socialinio-ekonominio šalies vystymosi stadiją, labai skausmingai jaučiamas intelektinio kapitalo ugdymo, konkurencingumo, kritinio mąstymo problemų aktualumas. Šiame tyrime neanalizuojami suaugusiųjų edukaciniai procesai aukštosiose mokyklose. Tačiau svarbu pabrėžti tai, kad studijos yra tik pirmasis žingsnis link sąmoningo dinamiško pasaulio pažinimo ir mokymosi visą gyvenimą būtinybės suvokimo. Tyrime siekiama atskleisti Lifelong Learning koncepciją, ją įprasminančius Lietuvoje parengtus dokumentus. Reflektuojami juose akcentuoti suaugusiųjų ugdymo Lietuvoje struktūros kūrėjų uždaviniai. Analizuojami Lietuvoje atlikti stambiausi tyrimai, kurie parodo šiandienos iššūkius žmogiškojo kapitalo kūrėjams, Lietuvos švietimo strategijoje numatytus pagrindinius mokymosi visą gyvenimą plėtros realizavimo žingsnius. Išryškinti suaugusiųjų ugdymo Lietuvoje sistemos ypatumai. Siekiant įprasminti prasmingą mokymosi visą gyvenimą turinį, pateikiami suaugusiųjų ugdymo tikslai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Formalaus, neformalaus, savaiminio suaugusiųjų mokymo specifika; Formalaus, neformalaus, savaiminio suaugusiųjų mokymo specifikavimas; Inovacinė politika; Inovacinė politika, visuomenė; Intelektinis kapitalas; Intelektualinis kapitalas; Lietuvos švietimo strategija; Mokymasis; Mokymasis visą gyvenimą; Nuolatinis mokymasis; Suaugusiųjų mokymas; Visuomenė; Švietimo strategija; Žmogiškasis kapitalas; Adult learning; Formal, informal, self-directed learning; Human capital; Innovation policies; Intellectual capital; Lifelog Learning; Lifelong Learning; Lifelong Learning, human capital, education strategy; Lithuanian education strategy; Society.

ENIn this paper adult education (teaching and educating) system peculiarities in Lithuania is analyzed on the basis of theoretical research, philosophical reflections, and statistical data. Education of human resources becomes quite problematic in view of the actuality of critical thinking and concurrency, and a rapid transfer towards postindustrial socioeconomic development stage in the country. Only in totalitarian regime countries the autonomy of higher education is still linked to the educational stimuli of the intellectual society. It is rather important to stress that studies are a necessary but not the main step towards a conscious cognition and understanding the necessity of lifelong learning. This article reveals some challenges, like creating human capital, ensuring the realization of the main lifelong learning tasks which are identified in the Government's strategy, etc. The main tasks of adult education are identified in order to give meaning to the concept of lifelong learning. [From the publication]

ISSN:
1648-4789; 2029-2775
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23548
Updated:
2018-12-17 12:35:45
Metrics:
Views: 25    Downloads: 1
Export: