Profesinis konsultavimas žmogiškųjų išteklių plėtros kontekste

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Profesinis konsultavimas žmogiškųjų išteklių plėtros kontekste
Alternative Title:
Vocational counselling in the context of human resource development
In the Journal:
Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos [Vocational training: research and realities]. 2003, Nr. 7, p. 48-61
Summary / Abstract:

LTNaujas požiūris į profesinį konsultavimą - permanentinį, trunkantį visą gyvenimą procesą - skatina ieškoti naujų galimybių visoje šiuolaikinėje profesinio konsultavimo sistemoje. Profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugas Lietuvoje jau daugiau kaip dešimtmetį Lietuvoje teikia Darbo rinkos mokymo tarnybos, skatinančios žmones mokytis, padedančios priimti informacija paremtus realistinius profesinio tobulėjimo sprendimus, ugdančios universaliuosius veiklos ir socialinius gebėjimus. Straipsnyje aptariama Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybos patirtis, įgyta teikiant šias paslaugas įvairioms tikslinėms asmenų grupėms, nepriklausomai nuo jų amžiaus, išsilavinimo, darbo patirties ar socialinės situacijos, bei siekiant užtikrinti optimalią kiekvieno gebėjimų, poreikių ir interesų raidą, prisitaikant prie esamų mokymosi ir užimtumo galimybių. [Iš leidinio]

ENA new outlook on vocational counselling as a permanent, lifelong process encourages the search for new opportunities in the whole contemporary system of vocational counselling. Labour market training institutions in Lithuania have been providing services of vocational guidance and counselling for more than ten years inviting people to study, helping to make information based, realistic decisions for vocational growth, developing core work and social skills. The article presents Lithuanian labour market training institution experience acquired in the process of providing services to different target groups irrespective of their age, education, work experience or social situation and striving to ensure optimal skills, needs and interests development, adapting to present learning and employment opportunities. [From the publication]

ISSN:
1392-6241; 2029-8447
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/50271
Updated:
2020-04-09 19:13:31
Metrics:
Views: 17    Downloads: 1
Export: