Kino filmų titrai kaip kalbų mokymosi priemonė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kino filmų titrai kaip kalbų mokymosi priemonė
Alternative Title:
Untertitel als Mittel zum Fremdsprachenerwerb
In the Journal:
Kalbotyra. 2007, t. 57 (3), p. 21-29
Keywords:
LT
audiovizualus vertimas; titrai; kalbų mokymas.
Summary / Abstract:

LTŠis straipsnis yra audiovizualaus vertimo problematikai skirtos apžvalgos tęsinys1. Remiantis Lietuvos statistika, Lietuvos kino teatruose 2001–2006 m. kasmet lankėsi vidutiniškai 1,7 mln. žiūrovų, o per šalies televizijas rodyti filmai ir pjesės sudarė vidutiniškai 19 proc. visų laidų ir programų. Dėl didelės meninių filmų pasiūlos ir paklausos imta viešai kalbėti apie audiovizualaus vertimo kokybę ir jo naudą lavinant svetimų kalbų įgūdžius. Tad šio darbo tikslas – įvertinti Lietuvoje susidariusią padėtį bei nustatyti, ar titrai pagrįstai siūlomi kaip priemonė mokytis užsienio kalbų. Toks audiovizualaus vertimo aspektas nei Lietuvoje, nei užsienyje (su viena išlyga) iki šiol netirtas, todėl pasirinkta tema nagrinėjama pasitelkiant filmų originalo ir vertimo gretinamąją analizę bei empirinius stebėjimus. Dėl ribotos straipsnio apimties pavyzdžiais iliustruojami tik svarbiausieji iš aptariamų aspektų. [Iš leidinio]

ENThe article is a continuation of the overview, dedicated to the problems of audiovisual translation. 1. Referring to Lithuanian statistics, 1.7 million viewers each year visited Lithuania’s cinema theatres during the time period of 2001–2006 on the average and the feature films and shows, shown on the television channels of the country amounted to approximately 19 per cent of all the shows and programmes. The significant supply and demand of feature films encouraged public discussions on the quality of the audiovisual translation and its benefit for development of foreign language skills. Therefore the study aims at evaluation of the situation in Lithuania and establishing whether subtitles can be considered a tool for learning foreign languages. Such aspect of audiovisual translation has been studied neither in Lithuania, not abroad (with one exception) therefore the chosen subject is examined by using the comparative analysis of the original version and the translation of the feature film and empirical studies. Due to the limited scope of the article only most important of the aforementioned aspects are illustrated by examples.

ISSN:
1392-1517
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15614
Updated:
2018-12-20 23:13:49
Metrics:
Views: 72    Downloads: 3
Export: