Die Rolle der Heckenausdrücke bei der Diskursstrukturierung im Deutschen und Litauischen

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Vokiečių kalba / German
Title:
Die Rolle der Heckenausdrücke bei der Diskursstrukturierung im Deutschen und Litauischen
Alternative Title:
Sąšvelnių vaidmuo organizuojant diskurso struktūrą vokiečių ir lietuvių kalbose
In the Journal:
Acta linguistica Lithuanica. 2006, t. 54, p. 1-25
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami kalbiniai sąšvelniai (hedges) ir jų reikšmė organizuojant diskursą. Morfo-semantiniu ir sintaksiniu požiūriu kalbiniai sąšvelniai apima beveik visas kalbos dalis, įskaitant ir modalumo priemones, didelę dalį sintaksinių konstrukcijų (šalutinius sąlygos aplinkybės sakinius, įvairias pasyvines ir dalyvines konstrukcijas ir kt.) ir netgi stilistines (litotes, pleonazmus) bei grafines (kabutes) teksto ypatybes. Semantiniu požiūriu kalbiniai hedges kaip diskurso žymekliai yra koherencijos elementai, kurie nusako ryšį tarp atskirų kalbos vienetų. Žvelgiant pragmatiniu aspektu, jie yra kalbėtojo požiūrio žymėtojai, perteikiantys jo įsitikinimus ar abejones, atliekantys apsauginę funkciją, padedantys sustiprinti pasakymą, nuo jo atsiriboti arba pateikti jį kaip savo paties subjektyvaus vertinimo išdavą. Gretinant vokiškai kalbančių ir lietuvių politikų kalbas kalbiniai sąšvelniai analizuojami kaip diskurso elementai. Pagrindinis dėmesys skiriamas tematizavimo ir argumentavimo strategijoms bei metakalbiniams komentarams, kur hedges funkciją turintys kalbiniai elementai atlieka įvairius vaidmenis. Jie vertina ir modalina pačią temą ir jos atskiras dalis, yra patogūs modifikatoriai argumentuojant ir, kaip metakomentarai, padeda išvengti galimų konfliktų ir nesusipratimų. Pateikiami kalbų gretinimo rezultatai remiantis pragmatinėmis kalbinių sąšvelnių funkcijomis (vertinimas, sustiprinimas, apribojimas, tikimybės laipsnis ir kt.). Aptariamos įvairios kalbinės priemonės ir jų, kaip kalbinių sąšvelnių, pasiskirstymas ir funkcijos abiejose kalbose. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Išsisukinėjimas; Pragmatinės funkcijos; Hedges; Pragmatic functions.

ENThis article deals with the role of hedges in organizing discourse structure. A comparative analysis of speeches by German and Lithuanian politicians reveals the significance of hedges as elements of discourse. Attention is paid, first of all, to thematicisation and argumentation strategies as well as to metalinguistic comments in which hedges perform several linguistic functions. They lend emphasis to an utterance, help the speaker distance himself from it or allow him to present it as reflecting his own subjective point of view. The results of the analysis are grouped according to the pragmatic functions hedges may perform (evaluation, emphasis, distancing, degree of likelihood, metalinguistic). Morpho-semantically and syntactically, hedges comprise almost all parts of speech, including modal markers, as well as a considerable part of the syntactic constructions and even stylistic and graphic properties of the text.

ISSN:
1648-4444
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1464
Updated:
2018-12-17 11:44:46
Metrics:
Views: 55    Downloads: 6
Export: