Vidaus audito įtaka studijų kokybei

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vidaus audito įtaka studijų kokybei
Alternative Title:
Influence of internal audit on the study quality
In the Journal:
Verslo ir teisės aktualijos [Current issues of business and law]. 2011, t. 6(2), p. 367-387
Keywords:
LT
Aukštosios mokyklos veiklos kokybės valdymas; Studijų kokybė; Studijų kokybės valdymas; Vidaus kokybės auditas.
EN
Internal quality audit; Study quality; Study quality management; The quality management of a higher education institution.
Summary / Abstract:

LT[...] Straipsnyje siekiama pagrįsti vidaus kokybės audito reikšmę ir vaidmenį aukštosios mokyklos veiklos kokybės valdymo sistemoje, ištirti vidaus kokybės audito įtaką studijų kokybei. Remiantis moksline (vadybos ir edukologijos) literatūra, išryškinama studijų kokybės valdymo specifika, atskleidžiami vidaus audito aukštojo mokslo sektoriuje bruožai bei įvertinama vidaus audito taikymo užsienio aukštosiose mokyklose patirtis. Siekiant apibendrinti Lietuvos aukštųjų mokyklų vidaus audito raidos tendencijas, straipsnyje pateikiami autorės atlikto empirinio tyrimo rezultatai. Pusiau struktūrizuoto interviu ir anoniminės anketinės apklausos būdais atskleidžiamas vidaus auditorių bei studijų kokybės specialistų, atliekančių vidaus auditą Lietuvos aukštosiose mokyklose, požiūris į vidaus kokybės audito taikymo galimybes bei reikšmę studijų kokybės gerinimo kontekste. Ištyrus vidaus audito įtaką studijų kokybei, nustatyta, kad vidaus kokybės auditas vertina studijų paslaugos teikimo procesų vykdymo ir valdymo kokybę studijų paslaugos teikimo metu, identifikuoja kokybės tobulinimo ir profesinio tobulėjimo sritis, skatindamas pačių studijų proceso dalyvių kritinį mąstymą ir konkrečius sprendimus kokybei tobulinti. Empirinio tyrimo rezultatai patvirtino, kad vidaus kokybės audito evoliucija Lietuvos aukštosiose mokyklose yra prasidėjusi. Straipsnyje yra teikiami siūlymai, padėsiantys vidaus auditą aukštosiose mokyklose vykdyti sklandžiau ir efektyviau, kad iš kontrolės priemonės jis taptų aukštosios mokyklos savivoką skatinančiu instrumentu. [Iš leidinio]

ENWhile having to maintain in a competitive domestic and international market and to provide, under the conditions of autonomy, guarantees to consumers regarding the quality of study services, a higher education institution should be capable of self-assessing its activities, identifying the key processes of its activities, ensure a continuous improvement of the study quality. In implementing these objectives, the higher education institution should avail of a variety of measures, including internal audit.The article aims at substantiating the significance and role of internal quality audit within the framework of quality management of a higher education institution, analysing the impact of internal audit on the study quality. On the basis of scientific literature (in the field of management and education studies), the author highlights the peculiarities of study quality management, reveals the features of internal audit in the area of higher education and assesses the experience of application of internal audit in foreign higher education institutions. With a view to summarizing the tendencies of internal audit development at higher education institutions in Lithuania, the article presents the results of empirical research conducted by the author. The object of empirical research is internal quality audit in Lithuanian higher education institutions. A semi-structured interview and anonymous questionnaire survey allow to reveal the attitude of internal auditors and study quality specialists engaged in performance of internal audit in Lithuania’s higher education institutions towards internal quality audit application possibilities and significance in the context of study quality improvement.Upon analysing the impact of internal audit on the quality of studies, it has been established that internal quality audit evaluates the quality of implementation and management of study service provision processes in the course of provision of the study service, identifies the areas of quality improvement and professional growth by promoting the critical thinking and quality-driven decision-making of participants in the study process. The results of empirical research have confirmed that the evolution of internal quality audit in Lithuanian higher education institutions has begun. The author provides recommendations which will help to perform internal audit more fluently and effectively for it to become a tool for stimulating self-realization of a higher education institution rather than being a tool for controlling. [From the publication]

ISSN:
1822-9530
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33292
Updated:
2014-07-22 09:18:09
Metrics:
Views: 5
Export: