Studijų kokybės sistemos kūrimas ir valdymas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Studijų kokybės sistemos kūrimas ir valdymas
Alternative Title:
Development and management of the higher education quality system
In the Journal:
Acta paedagogica Vilnensia. 2005, t. 14, p. 187-198
Keywords:
LT
Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas studijų kokybės sistemos kūrimas ir valdymas Lietuvos aukštųjų neuniversitetinių mokyklų – kolegijų pavyzdžiu. Patikslinta studijų kokybės samprata vadybos požiūriu. Pasitelkus lyginamąją analizę įvertinti kolegijų pasiekimai kuriant ir valdant studijų kokybės sistemą. Išanalizuota tarptautinio standarto ISO 9001 : 2000 taikymo kolegijose galimybės ir patirtis. Nubrėžtos tolesnės studijų kokybės sistemos plėtros gairės, pateikiami pagrindiniai kokybės valdymo sistemos diegimo etapai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Neuniversitetinės studijos; Studijų kokybės sistema; Tertial nonuniversity education; College; System of quality assurance.

ENThe development of a modern quality assessment system in higher education institutions in Lithuania is perceived as one of the vital imperatives. The article analyses the development and management of the quality system of education on the example of Lithuania’s non-university schools – colleges. The concept of quality of studies is specified from the view of management. With the help of comparative analysis, assessment was made of achievements of colleges in the adoption and management of quality system. Possibilities and experience for the application of the international standard ISO 9001: 2000 in colleges are examined. Guidelines are set for further expansion of the educational quality system, listing main stages for the introduction of the quality management system.

ISSN:
1392-5016; 1648-665X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3738
Updated:
2018-12-17 11:38:03
Metrics:
Views: 33    Downloads: 3
Export: