Aukštosios mokyklos vidaus audito turinys ir jo transformacija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Aukštosios mokyklos vidaus audito turinys ir jo transformacija
Alternative Title:
Content and transformation of internal audit in university
In the Journal:
Vagos. 2005, nr. 68 (21), p. 51-56
Keywords:
LT
Auditas / Audit; Universitetai / Universities.
Summary / Abstract:

LTLietuvos integracija į Europos Sąjungą, stiprėjanti aukštųjų mokyklų tarpusavio konkurencija, orientavimasis į geresnius rezultatus esant ribotiems finansiniams ištekliams šiuo metu aukštosiose mokyklose sąlygoja patikimesnės ir operatyvesnės informacijos apie jų veiklą poreikį. Dabartinės Lietuvos aukštojo mokslo sistemos analizė ir jos lyginimas su dinamiškai besiplėtojančiomis kitų valstybių aukštojo mokslo sistemomis rodo, kad Lietuvos aukštosiose mokyklose dar yra tobulintinų dalykų tiek bendrojo valdymo, tiek finansavimo, tiek kontrolės srityse. Kaip aukščiausioji vidaus kontrolės sistemos pakopa, ypač svarbus yra vidaus auditas. Siame straipsnyje nagrinėjamas aukštosios mokyklos vidaus audito turinys, atsiskleidžiantis per vidaus audito tarnybos sprendžiamus uždavinius; vidaus auditui priskiriami kontrolės uždaviniai sisteminami ir klasifikuojami pagal veiklos sritis ir turinį, analizuojama 2002 - 2004 m. Lietuvos aukštosiose mokyklose atliktų vidaus auditu struktūra ir vidaus audito turinio transformacija, siūlomos jo plėtojimo kryptys. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Audito turinio transformacija; Aukštoji mokykla; Kontrolė; Universitetas; Vidaus auditas; Control; Internal audit; Transformation of audit's content; University.

ENA lot of problems caused by limited finances at higher educational schools might be solved only with the help of systematic control of institutional activity. An internal audit as the highest step of internal control system plays here especially important role. The article deals with the internal audit control tasks in general. These tasks are classified according to fields of activity as well as professional principles. The structure of internal audit performed in Lithuanian universities (2002 - 2004) and the transformation of inside of internal audit are investigated. The work is based on the analysis of standard documents, regulating the internal audit, and various related literature sources. Monografical, logical analysis and synthesis methods, scientific inquiry, analysis of papers and statistical methods are used in this work. [From the publication]

ISSN:
1648-116X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/47712
Updated:
2018-12-17 11:43:58
Metrics:
Views: 29    Downloads: 4
Export: