II pakopos pensijų fondų investicijų grąžos, atsižvelgiant į riziką, vertinimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
II pakopos pensijų fondų investicijų grąžos, atsižvelgiant į riziką, vertinimas
Alternative Title:
Evaluation of pillar II pension funds' return on investment considering risk
In the Journal:
Verslas: teorija ir praktika [BTP] [Business: theory and practice]. 2012, t. 13, Nr. 4, p. 304-313
Keywords:
LT
Efektyvumas; Graža; Privatūs pensijų fondai; II pakopos pensijų fondas; Rizika.
EN
Effectiveness; Return; Private pension funds; Pillar II pension funds; Risk.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama II pakopos privačių pensijų fondų investicijų vertinimo problematika Lietuvoje. Analizuojami privačių pensijų fondų bruožai ir vieta Lietuvos pensijų sistemoje. Išskiriami pagrindiniai vertinimo kriterijai, nustatomas tinkamas metodas. Remiantis identifikuotų kriterijų analize, atliekamas investicijų grąžos, atsižvelgiant į riziką, vertinimas, kuris ne tik leidžia nustatyti 2008-2011 m. birželio 30 d. efektyviausiai veikusius II pakopos privačius pensijų fondus Lietuvoje, bet ir palyginti juos tarpusavyje bei su kitomis ilgalaikėmis asmeninio investavimo alternatyvomis. [Iš leidinio]

ENArticle deals with the topic of Lithuanian pillar 11 private pension funds investments' evaluation. Private pension funds' features and stand in Lithuanian pension funds' system are analyzed. The main assessment criteda are marked and relevant method is settled in the article. Investment return's estimation considering risk is carried out using identified criteria analysis which allows both to determine the most effective pillar II private pension funds operating in 2008-30th June 2011 in Lithuania and to compare them between themselves or with other long-term personal investment alternatives. [From the publication]

ISSN:
1648-0627; 1822-4202
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/45933
Updated:
2019-01-07 19:13:36
Metrics:
Views: 13    Downloads: 3
Export: