Darnaus industrinių zonų vystymosi vertinimas

Collection:
Sklaidos publikacijos / Dissemination publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Darnaus industrinių zonų vystymosi vertinimas
Publication Data:
Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2010.
Pages:
343 p
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė. Reikšminiai žodžiai: Darni plėtra; Darnus vystymasis; Ekonominis augimas; Indeksai; Indikatoriai; Industrinės zonos; Lietuvos ekonomika; Metodologija; Regionai; Rodikliai; Vertinimas; Šiaulių apskritis; Assessment; Economic growth; Index; Indicator; Indicators; Industrial zones; Lithuania economy; Methodology; Region; Sustainable development; Šiauliai county.
Contents:
Pratarmė — Įvadas — Darnaus vystymosi samprata — Darnaus vystymosi sąvokos apibūdinimo analizė: Darnaus vystymosi apibrėžimo problemos; Darnaus vystymosi koncepcijos interpretavimas skirtingose mokslo šakose — Darnaus vystymosi dimensijų traktavimas: Darnaus vystymosi pagrindinės dimensijos; Darnaus vystymosi sektoriniai ryšiai; Darnaus vystymosi analizės lygmenys; Darnios sistemos prielaidos — Darnaus vystymosi vertinimo modeliai — Rodiklių ir indeksų naudojimo vertinant darnų vystymąsi teorinis pagrindimas: Darnumo rodiklių ir indeksų samprata; Darnaus vystymosi rodiklių ir indeksų kūrimo metodologiniai principai — Rodiklių ir indeksų praktinis naudojimas įvertinant darnų vystymąsi: Aplinkos rodikliai; Ekonominiai darnumo indeksai; Darnaus vystymosi matavimo ir vertinimo modeliai — Darnaus vystymosi vertinimo metodų struktūra — Darnaus vystymosi vertinimo ir matavimo regiono ir nacionaliniame lygmenyje patirtis — Integruoto darnaus vystymosi indekso skaičiavimas: Integruoto darnaus vystymosi indekso skaičiavimo metodika; Lietuvos integruoto darnaus vystymosi indekso skaičiavimas 2000-2008 m. — Darnių industrinių zonų tyrimo sistema — Darnios industrinės zonos samprata: Darnios industrinės zonos apibrėžimo problemos; Industrinės zonos rūšių analizė; Verslo parkai, verslo zonos ir pramoninės zonos; Laisvosios ekonominės zonos; Mokslo ir technologijų parkai — Industrinių zonų formavimosi įvairiose šalyse ypatumai: Industrinių zonų formavimosi užsienio šalyse ypatumai; Lietuvos valstybės ilgalaikės raidos strategija ir industrinės zonos; Industrinių zonų vieta Nacionalinėje investicijų skatinimo programoje — Savivaldybių patrauklumas darnių industrinių zonų kūrimui: Darnių industrinių zonų pozicionavimas savivaldybėse; Industrinių zonų efektyvinimo veiksniai — Šiaulių apskrities industrinių zonų tyrimas —Šiaulių apskrities savivaldybių patrauklumo naujų industrinių zonų kūrimui įvertinimas — Industrinių zonų pozicionavimas Šiaulių apskrities savivaldybėse: Industrinės zonos pozicionavimas Akmenės rajono savivaldybėje; Industrinių zonų pozicionavimas Joniškio rajono savivaldybėje; Industrinių zonų pozicionavimas Kelmės rajono savivaldybėje; Industrinės zonos pozicionavimas Pakruojo rajono savivaldybėje; Industrinės zonos pozicionavimas Radviliškio rajono savivaldybėje; Industrinių zonų pozicionavimas Šiaulių rajono savivaldybėje; Industrinės zonos pozicionavimas Šiaulių miesto savivaldybėje — Šiaulių apskrities industrinių zonų efektyvinimo veiksniai: Šiaulių apskrities industrinių zonų lengvatų investicijoms intensyvumas ir sklaida; Lengvatų industrinėms zonoms įvertinimas Šiaulių apskrities savivaldybėse; Industrinių zonų efektyvinimo veiksnių atspindžiai Šiaulių apskrities savivaldybių strateginiuose planuose — Pagrindinės tyrimo išvados — Literatūra — Vardų rodyklė — Evaluation of sustainable development of industrial zones (Summary) — Priedai — Lentelės ir paveikslai.
Keywords:
LT
Darni plėtra; Darnus vystymasis; Ekonominis augimas; Indeksai; Indikatoriai; Industrinės zonos; Lietuvos ekonomika; Metodologija; Regionai; Rodikliai; Vertinimas.
EN
Assessment; county; Economic growth; Index; Indicator; Indicators; Industrial zones; Lithuania economy; Methodology; Region; Sustainable development.
Summary / Abstract:

LTMonografijoje nagrinėjamas darnaus vystymosi vertinimas - darnumo samprata ir jos vertinimo metodologija, darnaus vystymosi matmenys ir jų svarba darnaus vystymosi vertinimo modelių kūrimui. Taip pat monografijoje nagrinėjamos Šiaulių regiono industrinių zonų kūrimo ir jų veiklos efektyvinimo galimybės, vertinant jas darnaus vystymosi aspektu. [Anotacija knygoje]

ENThe monograph is a summary of authors' scientific and research work spanning the last 6 years. During the period the authors directed their scientific research towards the sustainable development evaluation and industrial zone development problems and especially by going deeper into the four relatively separate aspects of sustainability evaluation: economic, ecological, social and institutional, and analysing the peculiarities of industrial zone development in regions from the aspect of sustainability. A special attention was paid to the concept of sustainable development and evaluation of sustainable development process by applying it to a phenomenon of industrial zones. An integration of economic regularities and principles known, specified, enlarged in theoretical research areas enabled to define the meaning and role of such theoretical studies for analysing of practical problems of industrial zone development. Studies carried out at foreign universities confirmed a hypothesis that further extensive studies are necessary in order to understand the essence and evaluation of the concept of sustainable development. Therefore the further study was carried out having a more general problem, i.e. the discovery of possibilities of sustainable development evaluation.In order to discover the potential of theories of the sustainable development concept an analysis of the potential of possible creation of industrial zones in particular Šiauliai county municipalities was carried out. An innovative stimulation and management of development of Šiauliai county economy are very important factors enabling to maximize and efficiently use the potential of Šiauliai county in order to achieve an optimal identitive competitive position of the county. Therefore the stimulation of creation of industrial zones in particular territories of seven Šiauliai county municipalities can be identified as one of the most important factors contributing to the growth of the county's competitiveness. A decentralised complex of industrial zones in Šiauliai county municipalities would contribute to the sustainable and even socio-economic development of the county. In the monograph the authors make an attempt to relate the paradigm of sustainable development with a topic and regularities of industrial zone creation by studying the concept of sustainable development and its evaluation possibilities. The basic idea behind the scientific problem studied in the monograph can be described as follows: what are the regularities of the concept of sustainable development and its evaluation and what are the essential properties of industrial zone creation in regions enabling to study their creation variants by making a comparison between them in respect ofsustainability.Therefore in order to study the raised scientific problems the authors at first provided a systematic analysis of the concept of sustainable development, then proceeded with a discussion on treatments of sustainable development dimensions and models for sustainable development evaluation and their application for the analysis of the industrial zone potential. The methodology of identification and making effective of coordinates of sustainable industrial zones allows to evaluate the possibilities of sustainable industrial zone creation in municipal territories. The monograph's research subject is the concept and evaluation of sustainable development and possibilities of sustainable industrial zone creation in territories of Šiauliai county municipalities. [From the summary]

ISBN:
9786094300301
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28506
Updated:
2022-01-20 22:09:31
Metrics:
Views: 33
Export: