Lietuvos regionų darnaus vystymosi vertinimas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos regionų darnaus vystymosi vertinimas
Publication Data:
Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2010
Pages:
123 p.
Notes:
Bibliografija.
Keywords:
LT
Darni plėtra; Darnumo rodikliai; Lietuva; Multi-kriterinis vertinimas; Plėtros indikatoriai; Regionai; Vertinimo metodai
EN
Development indicators; Evaluation methods; Lithuania; Multi-criteria assessment; Regions; Sustainability index; Sustainable development
Summary / Abstract:

LTŠi mokslo studija - tai autorių pastarųjų poros metų mokslo tiriamosios veiklos apibendrinimas. Mokslinius tyrimus autoriai kreipė darnaus vystymosi vertinimo problemoms nagrinėti. Tyrimui pasirinktas klausimas - darnaus vystymosi vertinimo galimybių atskleidimas. Plačiau nagrinėtas Lietuvos regionų darnaus vystymosi vertinimas. Mokslo studijoje autoriai, nagrinėdami darnaus vystymosi vertinimo galimybes, susieja darnaus vystymosi paradigmą su Lietuvos regionų plėtros problematika ir dėsningumais, juk mokslinėje literatūroje pateikiama nemažai regionų vystymosi procesui įtaką darančių ekonominių, socialinių ir aplinkosauginių veiksnių. Mokslo studijoje nagrinėjamos mokslinės problemos tikslas: nustatyti Lietuvos regionų darnaus vystymosi vertinimo dėsningumus. Pirmojoje mokslo studijos dalyje pagrįstas rodiklių ir indeksų taikymas, vertinant darnų vystymąsi. Detaliai išnagrinėta darnumo rodiklių ir indeksų samprata, jų panaudojimo loginis pagrįstumas. Aptariami darnaus vystymosi rodiklių ir indeksų kūrimo metodologiniai principai. Aptariama, kaip rodikliai ir indeksai taikomi praktiškai, įvertinant darnų vystymąsi remiantis aplinkos ir ekonominiais darnumo indeksais bei darnaus vystymosi matavimo ir vertinimo modeliais. Pateikiama darnaus vystymosi vertinimo metodų struktūra. Antroje dalyje pateikiama integruoto darnaus vystymosi indekso skaičiavimo metodika, apskaičiuotas Lietuvos integruoto darnaus vystymosi indeksas, remiantis Lietuvos statistikos departamento 2006-2008 m. duomenimis. Vėliau šie skaičiavimai atlikti ir rezultatai palyginti visose Lietuvos apskrityse.

ENThis study is a summary of the authors’ academic activities of the last two years. The authors’ scientific research was aimed at analysing problems of sustainable development. The problem of the research is the presentation of possibilities for evaluation of sustainable development. The evaluation of sustainable development of Lithuanian regions is analysed in more detail. When analysing possibilities for the evaluation of sustainable development, authors of the study link the development paradigm with the problematic and regularity of development of Lithuanian regions, since scientific literature provides a great number of economic, social and environmental factors influencing the process of development of regions. The aim of the research is to identify the regularity of sustainable development of regions of Lithuania. The first part of the study justifies the application of indicators and indexes when evaluating sustainable development. The concept of indicators and indexes of sustainable development and the logical justification of the use thereof are analysed in detail. Methodological principles of establishment of indicators of sustainable research are discussed. Practical application of indicators and indexes when evaluating sustainable research based on indexes of environmental and economic sustainability and models of sustainable development measurement and evaluation are analysed. The structure of evaluation methods of sustainable research is presented. The second part presents methods for calculation of the index of sustainable development and the index of the Lithuania sustainable development calculated based on the data of the Statistical Department of Lithuania for 2006–2008. Later such calculations were performed and compared in all regions of Lithuania.

ISBN:
9789955185345
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28509
Updated:
2013-07-31 19:34:42
Metrics:
Views: 24
Export: