Mokytojų ir paauglių santykiai jų dvasinės sklaidos kontekste

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokytojų ir paauglių santykiai jų dvasinės sklaidos kontekste
Alternative Title:
Beziehungen Zwischen den Lehrern und den Teenagern im Kontext ihrer gegenseitigen geistigen Einwirkung
In the Journal:
Pedagogika. 2001, 52, p. 35-42
Vėliau paskelbta vokiečių kalba leidinyje: Baltische Studien zur Erziehungs- und Sozialwissenschaft. 2003, Bd. 8
Keywords:
LT
Mokytojai; Paaugliai; Dvasinės vertybės.
EN
Teachers; Teenagers; Spiritual values.
Summary / Abstract:

LTSvarbu vaidmenį individo ugdymo procese atlieka pedagogas. Kiekvienoje epochoje pedagogui keliami vis kiti uždaviniai. Pabrėžiama mokytojo įtaka dvasiniam asmenybės ugdymui arba mokytojo darbu laikomas tik dalyko dėstymas, lemiantis atitinkamą asmenybės mokslo žinių, mokėjimų bei įgūdžių lygį. Klausimai, vienaip ar kitaip susiję su mokytojų bendravimo kultūros kaita, tampa mokslinių diskusijų ir tyrimų objektu. Tyrimų, kuriuos atliekant nagrinėjami vertybiniai ir profesiniai mokytojų pokyčiai, daugiau atliekama ir Lietuvoje. Taip pat tyrinėjami mokinių tarpusavio santykiai, iš dalies – mokinių santykiai su mokytojais. Siekiant suintensyvinti šios srities tyrimus, šio straipsnio tyrimo tikslu pasirinkti paauglių ir vyresniųjų moksleivių santykių su mokytojais ypatumai ir juos lemiantys veiksniai. Tyrime išsikelti trys uždaviniai: pirma, palyginti VII–IX ir X–XI klasių mokinių ir mokytojų santykius; antra, išsiaiškinti veiksnius, galinčius turėti įtakos dabartinių moksleivių ir mokytojų santykiams; trečia, nustatyti šių santykių sąsajas su moksleivių dvasinių vertybių internalizacija. Tyrime naudoti metodai – M. Rokeach vertybinių orientacijų, nebaigtų sakinių metodai, požiūrių ir elgesio aprašai, B. Dodonovo emocinių išgyvenimų bei Fillipso mokyklinio nerimo testai, klausimynas emocinių išgyvenimų šaltiniams nustatyti ir kiti. Ištirta 980 VII, VIII, IX klasių mokinių ir 220 X–XI klasių mokinių iš įvairaus profilio (humanitarinio, realinio, katalikiškojo, meninio, sportinio, jaunimo) bendrojo lavinimo mokyklų.

ENThe pedagogue plays an important role in the process of education of an individual. Each epoch brings new requirements for pedagogues. The impact pedagogues have on the moral education of an individual is emphasised, or a teacher is required only to teach his subject based on a respective level of knowledge and skills of an individual. Issues in one ways or another related to the culture of teachers’ communication change and become objects of scientific discussions and research. A great deal of research into changes in value and professional attitudes of teachers are performed in Lithuania. Teachers’ mutual relations as well as students’ relations with teachers are analysed as well. In order to encourage research in this field, the article aims to analyse peculiarities of the relations of teenage students with teachers and factors determining thereof. The research aims to fulfil three tasks: to compare the relations between teachers and students of the 7th–9th and 10th–11th forms; to identify the factors influencing the contemporary relations between students and teachers; to identify links of these relations to the internalisation of students’ moral attitudes. The research uses the following methods – M. Rokeach’s methodology of value orientations, unfinished sentences, descriptions of attitudes and behaviour, B. Dodonov’s tests of emotional experiences and Fillips’s school anxiety tests, and a questionnaire aimed at defining emotional experiences. A total of 980 students of the 7th, 8th, 9th forms and 220 students of the 10th and 11th forms from various schools of general education (humanitarian, scientific, Catholic, artistic, sports, youth) were interviewed and analysed.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31158
Updated:
2018-12-17 10:53:37
Metrics:
Views: 87    Downloads: 2
Export: