Socialinės politikos principai Europos Sąjungoje ir Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinės politikos principai Europos Sąjungoje ir Lietuvoje
Alternative Title:
Principles of social policy in European Union and Lithuania
In the Journal:
Societal innovations for global growth. 2012, No. 1 (1), p. 582-597
Keywords:
LT
Jungtinė Karalystė (Didžioji Britanija; Great Britain; United Kingdom, UK, GB); Lietuva (Lithuania); Ekonominė politika. Globalizacija. Integracija / Economic policy. Globalisation. Integration; Socialinė politika / Social policy.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami teoriniai socialinės politikos aspektai Europos Sąjungoje (ES) ir Lietuvoje. Pateikiama socialinės politikos sąvoka bei jos tikslai ir uždaviniai ES. Straipsnyje analizuojamos socialinės ir ekonominės politikos sąsajos, socialinės politikos prioritetai ES. Aptariami socialiniai aspektai ES ir Lietuvos strateginiuose plėtros dokumentuose, socialinės politikos prioritetai Lietuvoje. Detaliau nagrinėjama socialinės apsaugos politika Lietuvoje, aptariama jos sąvoka, tikslai bei pagrindiniai socialinės apsaugos modeliai. Aptariama Lietuvos socialinės sistemos modelis bei jo struktūra. Analizuojama ir įvertinama Lietuvos socialinės apsaugos sferos pajamos, išlaidos, jų struktūra Europos sąjungos kontekste. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Darni plėtra; ES; Ekonominė politika; Socialinė politika; Socialinės apsaugos politika; EU; Economic policy; Lithuania; Social policy; Social security policy; Sustainable development.

ENArticle deals with main theoretical aspects of social policy in the European Union and Lithuania. The concept of social policy and its aims and tasks in EU are presented. The links between social and economic policies and priorities of social policy in EU are analysed. The aspects of social and economic policy in the strategical dokuments of European Union and Lithuania and priorities of social policy in Lithuania are considered. The social security policy in Lithuania is discussed more detailed. The content of social security policy, it courses of development, problems and aims, main models of social security are discussed. The comparative analysis of spending, income, their structure of social security in Lithuania are analyzed in the context of EU. [From the publication]

ISSN:
2335-2450
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44516
Updated:
2020-08-22 11:08:39
Metrics:
Views: 91    Downloads: 26
Export: