Lithuanian eGovernment interoperability model

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Lithuanian eGovernment interoperability model
Alternative Title:
Lietuvos e. valdžios suderinamumo strateginis modelis
In the Journal:
Inžinerinė ekonomika [Engineering Economics]. 2009, Nr. 2 (62), p. 38-48
Notes:
Reikšminiai žodžiai: E-valdžia; E. valdžia; Sąveikumas; Sąveikumo modelis; Sėkmės veiksniai; E-government; EGovernment; Interoperability; Interoperability framework; Key success factors.
Keywords:
LT
Sąveikumas; Sąveikumo modelis; Sėkmės veiksniai; Administravimas. Valstybės tarnyba / Administration. Public service.
EN
EGovernment; E-government; Interoperability framework; Interoperability; Key success factors.
Summary / Abstract:

LTPagrindinis viešųjų elektroninių paslaugų teikimo tikslas – siekti pagerinti trijų pagrindinių šalių (gyventojų, verslo įmonių, viešojo administravimo institucijų) poreikių tenkinimą bei supaprastinti jų tarpusavio bendravimą ir komunikaciją. Tačiau elektroninių paslaugų plėtra atsiremia į institucijų sąveikumą (angl. interoperability). Sąveikumas – tai organizacijų veiklos ir sistemų derinimas, siekiant suformuoti efektyvesnį informacijos perdavimą tarp atskirų valdžios institucijų ir viešojo sektoriaus. Nesuformavus realios galimybės dalytis informacija elektroninė valdžia (e. valdžia) praranda svarbią dalį savo funkcijų ir nebegali užtikrinti informacijos objektyvumo ir patogaus prieinamumo. Daugelyje Europos Sąjungos šalių sprendžiant šią problemą yra kuriamos e. valdžios sąveikumo gairės (angl. e-Government Interoperability Framework; toliau – eGIF). eGIF sukuria prielaidas plėtoti glaudesnius ryšius tarp institucijų, vyriausybės ir piliečių, vyriausybės ir verslo sektoriaus. Straipsnyje analizuojamos sąveikumo koncepcijos ir galimi sąveikumo strateginių gairių įgyvendinimo barjerai, lyginami Europos Sąjungos ir jos šalių narių gerosios patirties pavyzdžiai įgyvendinant elektroninės valdžios suderinamumo strategines gaires ir pateikiamas Lietuvos elektroninės valdžios strateginių gairių modelis.

ENThe main aim of public electronic services is to improve the satisfaction of needs of three main parties (residents, business companies, public administration institutions) and to facilitate their intercommunication. However, the spread of electronic services is usually based on the interoperability between institutions. Interoperability is the harmonisation of organisational activities and system seeking to form more efficient information transmission between separate governmental institutions and the public sector. In the absence of the actual opportunity to share information, eGovernment loses a significant share of its functions and cannot assure objectiveness of and convenient access to information. In dealing with this problem, a great many of states of the European Union have been developing eGovernment Interoperability Frameworks (hereinafter referred to the eGIF). eGIF provide possibilities for developing closer relations between institutions, governmental authorities and citizens, the Governmental and business sector. The article analyses the concepts of interoperability and possible obstacles for the implementation of strategic guidelines, compares examples of good practice of the European Union and its member states while implementing strategic guidelines for the harmonisation of eGovernment and presents a model of strategic guidelines of Lithuanian eGovernment.

ISSN:
1392-2785; 2029-5839
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22547
Updated:
2020-09-08 21:40:40
Metrics:
Views: 20    Downloads: 1
Export: